1 อัตรา
ตามตกลง
14 มีนาคม 2560

ลักษณะงาน

1.ดูแลและอัตเดต Facebook Website Line ของบริษัท
2.ตอบคำถามและบริการลูกค้าทาง Social Media และ โทรศัพท์
3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.จบการศึกษาปริญญาตรี
2.อายุ 22-30 ปี
3.มีจิตใจรักการบริการ Service Mind
4.มีความเป็นผู้นำสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
5.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีแนวคิดใหม่ๆ ทันข่าวสาร
6.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และ Social Media พื้นฐาน

สวัสดิการ :

ประกันสังคม

Company Profile KM SOURCING.CO.,LTD.

ห้อง 6/10, 444 ตึกการท่าเรือแห้งประเทศไทย อาคาร B ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 02-3502909-10 02-3502911 admin@ovt-thailand.com http://www.kmreboostbrand.com/index.php