3 อัตรา
11,000 บาท
19 กุมภาพันธ์ 2561

ลักษณะงาน

ช่างประจำอาคารชุด; งานไฟฟ้า งานประปา เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย ปวช.สาขาไฟฟ้า หรือสาขาช่างอื่นๆ
อายุ 20 ปีขึ้่นไป
สามารถทำงานเป็นกะได้
ผ่านเการเกณฑ์ทหารแล้ว

สวัสดิการ :

-ประกันสังคม
-วันหยุดพักผ่อนประจำปี
-ยูนิฟอร์ม
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-เบี้่ยขยัน


902 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 02-682-7500-08 0-2682-7135 svcity_jc@hotmail.com
ตำแหน่งงานอื่น ๆ