1 อัตรา
ตามตกลง
8 พฤษภาคม 2561

ลักษณะงาน

ดูแล ปรับเทียบ เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในบรรยากาศ เครื่องมือวัดทางอุตุนิยมวิทยา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ชาย
อายุ 20 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา ปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สาขา อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์ เคมี สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถเริ่มงานได้ทันที

สวัสดิการ :

เงินเดือนตามตกลง มีประกันสังคม ประกันชีวิต เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ เงินเพิ่มเติมตามความสามารถ โบนัส


1035/66 ถ.ศรีนครินทร์ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 0 2322 1852 0 2721 2939 suchart.pc@iecth.com