2 อัตรา
ตามตกลง
21 ตุลาคม 2551

ลักษณะงาน

-

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย อายุ 23-30 ปี
จบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี หรือพลังงาน
ถ้าจบทางด้านวิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา หรือที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านพลังงานหรือใกล้เคียง
มีความรู้ทางด้านพลังงานทดแทน (เอทานอล)
มีทักษะทางด้านการสื่อสารที่ดี, บุคลิกภาพดี

สวัสดิการ :

- - -