1 อัตรา
ตามตกลง
8 กันยายน 2551

ลักษณะงาน

-

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
วุฒิปริญญาตรี อาชีวอนามัย, ความปลอดภัย หรือที่เกี่ยวข้อง (จบตรง)
สุขภาพแข็งแรงผ่านงานด้านการจัดการความผลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
มีทักษะทางด้านการสื่อสารที่ดี, มีภาวะผู้นำสูง
มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

สวัสดิการ :

- - -