ประเภทงาน

แสดง 61- 70 จาก 252 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการ

ควบคุม ออกแบบ และจัดทำรายงานหน่วยงาน

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 22 กรกฎาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: กทม.และต่างจังหวัด

งานก่อสร้าง โครงสร้างและสถาปัตยกรรม งานถนน สะพาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 มิถุนายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพและต่างจังหวัด

ควบคุมงาน ประมาณราคาค่าก่อสร้าง จัดทำ Cost Plan

เงินเดือน: 30,000
อัพเดท: 20 มกราคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลาดพร้าว

ดราฟท์งานโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม

เงินเดือน: 30,000
อัพเดท: 20 มกราคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลาดพร้าว

ก่อสร้างอพาร์ทเมนท์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 มกราคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตามโครงการ

ดูแล ควบคุม ประสานงานในโครงการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 ธันวาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ และปริมณฑล

1. ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง ดูแลการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ผู้ออกแบบ ผู้ขายวัสดุก่อสร้าง ฝ่ายงานระบบ ฯลฯ ประสานงานกับตัวแทนเจ้าของงาน 2. ตรวจสอบรายการการอนุมัติวัสดุและรายการอนุมัติแบบ Shop Drawing ตรวจสอบและติดตาม Material on site 3. ตรวจสอบและจัดทำเอกสารการเบิกงวดงานของผู้รับเหมา ตรวจสอบรายการงานเพิ่ม-ลด 4. รายงานความก้าวหน้าของงาน จัดทำและรวบรวมรายงานต่างๆ ที่เ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 พฤศจิกายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บจ.เอส.ที.เค.จินดามณี

วิศวกรควบคุมงาน,คิดแบบประมูลงาน,มีใบ กว.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 ตุลาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ชลบุรี

ควบคุมงานก่อสร้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 ตุลาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สุโขทัย

ขับรถประจำอยู่ไซด์งานก่อสร้าง อ.เมือง จ.สุโขทัย มีที่พักพร้อม เงินเดือน