ประเภทงาน

แสดง 51- 60 จาก 252 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 พฤษภาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: สามารถไปคุมงานต่างจังหวัดได้

ควบคุมงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มกราคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไซด์งาน

ควบคุมงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 มกราคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ และ ปริมณฑล

ควบคุมงาน , เก็บงานบ้านประกัน กับ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ควบคุมงาน โครงการของแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 ธันวาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: กลุ่มประเทศอาเซียน

- วางแผนงานก่อสร้าง - คุมงานก่อสร้าง - ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สถานที่ปฏิบัติงาน site งานกรุงเทพและปริมลฑล

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ - วควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบและอนุมัติวัสดุโครงการ ตรวจสอบเอกสารและเข้าร่วมประชุมตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ - เพศ ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา - มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านควบคุมด้านวิศวกรรมโยธา - มีประสบการทางด้านสายงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน site งานกรุงเทพและ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สถานที่ปฏิบัติงาน site งานกรุงเทพและปริมลฑล

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ - ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง - สามารถดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายของค์กร - ประสานงานระหว่างองค์กรกับผู้รับเหมา - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ - เพศ ชาย - หญิง อายุ 20 - 40 ปี - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ - มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะด้านการเจรจาต่อรองดี - มีประสบการทางด้านสายงานก่อสร้าง…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สถานที่ปฏิบัติงาน site งานกรุงเทพและปริมลฑล

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ - ประเมินราคาต้นทุนก่อสร้าง - ควบคุมงานก่อสร้างและงานติดตั้งของผู้รับเหมาช่วง - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - ร่วมแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าในด้านวิศวกรรม คุณสมบัติ - เพศ ชาย - หญิง อายุ 20 - 40 ปี - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล - มีประสบการณ์ออกแบบโครงสร้าง,งานควบคุมก่อสร้าง,ประมาณราคา,หรือผ่านระบบซ่อมบำรุง - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 กันยายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภูเก็ต

-ความคุมงานก่อสร้างตามแผนงานได้ (โครงสร้าง.สถาปัตยกรรม,ภูมิสถาปัตย์) -ประสานงานกับผู้รับเหมา -ถอด BOQ งานได้ -ควบคุมการทำงานและตรวจสอบคุณภาพงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 กันยายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ/เขตปริมลฑล

ดูแล/คุมงานก่อสร้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 กันยายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: พื้นที่กรุงเทพ/เขตปริมลฑล และต่างจังหวัด

ทำหน้าที่เป็นวิศวกรโครงการ/ประจำไซน์งาน