ประเภทงาน

แสดง 41- 50 จาก 252 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 เมษายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจวบคีรีขันธ์

2. ใช้โปรแกรม MS Office และ Auto Cad ได้เป็นอย่างดี 3. สามารถอ่านแบบได้ / ถอดแบบได้ 4. สามารถไปปฏิบัติงานยังไซต์งานต่างจังหวัดได้

เงินเดือน: 13,000
อัพเดท: 3 เมษายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรม

โฟร์แมนควบคุมการติดตั้งแผ่นหลังคาเมทัลชีท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 มีนาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บ้านด่าน

ดุและเรื่องระบบเบิกจ่ายของภายในสโตร์ ดูตรวจเช็คยอดของในระบบ สามารถใช้คอมฯ พื้นฐานได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 มีนาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บ้านด่าน

ดุแลประสานงานกับผู้รับเหมาหน้างาน และ ประสานงานกับฝ่ายขาย จัดส่ง ของบริษัทฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: 99/33 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

สามารถถอดราคากลาง (B.O.Q.) ของการก่อสร้างได้ หลักๆทำงานในออฟฟิตหรือออกไซต์งานแถวกรุงเทพ ปริมณฑลบ้างเพื่อดูหน้างาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

ควบคุมงานก่อสร้าง (ควบคุมคนงาน และผู้รับเหมารายย่อย) รายงานความก้าวหน้าของงาน รับผิดชอบ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสายงานที่รับผิดชอบ และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ตรวจสอบประเมินผลงานก่อสร้างที่ผู้รับเหมาดำเนินการได้ ดูแล และซ่อมแซมงานที่เสียหายได้ จัดสรรงานให้กับทีมงาน และผู้รับเหมาที่รับผิดชอบในส่วนงานต่างๆให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ทุกจังหวัด

ก่อสร้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 ธันวาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

ลักษณะงาน: ควบคุมงานก่อสร้าง (ควบคุมคนงาน และผู้รับเหมารายย่อย) รายงานความก้าวหน้าของงาน รับผิดชอบ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสายงานที่รับผิดชอบ และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ตรวจสอบประเมินผลงานก่อสร้างที่ผู้รับเหมาดำเนินการได้ ดูแล และซ่อมแซมงานที่เสียหายได้ จัดสรรงานให้กับทีมงาน และผู้รับเหมาที่รับผิดชอบในส่วนงานต่างๆให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานที่ เกา…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 สิงหาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตามโครงการ ทั้งใน กทม และ ตจว.

- ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามแผน - ตรวจสอบหน้างน และรายงานความคืบหน้าโครงการ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 35,000
อัพเดท: 7 กรกฎาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิมิตใหม่

- ดูแลคุมงนก่อสร้างโครงการให้ได้ตรงตามแบบที่กำหนด - ดูแลประสานงานซ่อมบำรุงในโครงการ เช่น ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ - ดูแลควบคุมงานปรับปรุง งานก่อสร้าง และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับผุ้รับเหมาที่ทำงานในโครงการ ติดต่อหาผู้รับเหมารายใหม่ เมื่อมีความจำเป็น - ควบคุมต้นทุนงานก่อสร้างของโครงการให้อยู่ในงบประมาณ และเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด