ประเภทงาน

แสดง 11- 20 จาก 252 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 ตุลาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเพพ-ปริมณฑล

บริษัท เพชรพล จำกัด ดำเนินงานรับเหมาก่อสร้าง ถนน เขื่อน และสะพาน กับหน่วยงานราชการต่างๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ ,ชลบุรี ระยอง ,อยุธยา , ปราจีนบุรี

1.ควบคุม บริหาร ตรวจสอบ งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม 2.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทั้งหมด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (รามอินทรา)

- ออกแบบโครงสร้างอาคาร และงานก่อสร้างต่างๆ ตามที่กำหนด เช่นอาคาร โรงงาน คลังสินค้า - ตรวจสอบแบบก่อสร้างให้ตรงตามที่กำหนด และตรงตามความต้องการ - ประสานงานกับทางโครงการในเรื่องการเพิ่ม แก้ไขแบบก่อสร้าง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: นครราชสีมา

-ควบคุมงานก่อสร้าง -ควบคุมการปฎิบัติงานผู้บังคับบัญชา -ประสานงานระหว่างหน่วยงาน -ตรวจสอบความถูกต้องของงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไม่กำหนด

บริหารควบคุมงานก่อสร้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไม่กำหนด

รับเหมา ออกแบบก่อสร้างบ้าน อาคาร รับงานตกแต่งภายนอกภายในอาคาร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: 225 หมู่10 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ดูแลการทำงานของคนงานในโรงงาน , คีย์ข้อมูลคนงานในแต่ละวันผ่าน โปรแกรม Excel (พื้นฐาน) , ขายสินค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

1.วางแผนงาน ควบคุมงานก่อสร้าง 2.ติดตามความคืบหน้าการทำงานที่ไซต์งาน และจัดทำรายงานเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 3.จัดกำลังคนภาคสนามและอุปกรณ์ 4.ตรวจสอบคุณภาพของงานที่ทำและวัสดุให้มีคุณภาพ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

1.ควบคุมการก่อสร้าง ประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบการเบิกงวดของผู้รับเหมา 3.จัดทำรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ ปริมณฑล

บริหารควบคุมงานก่อสร้าง