ประเภทงาน

แสดง 91- 100 จาก 252 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 มิถุนายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ

ดูแล ควบคุมการก่อสร้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 มิถุนายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

คิดแบบ เขียนแบบงานก่อสร้างฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน (ผู้ว่าจ้าง)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 มิถุนายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

- ควบคุมดูแลงาน (ตรวจงาน) ให้เป็นไปตามแบบ - คิดแบบ อ่านแบบงาน - มีปฏิบัติงานนอกสถาณที่และประจำหน้างานต่างจังหวัด - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน (ผุ้ว่าจ้าง)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: มีนบุรี

ถอดแบบประมาณราคา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางนา

ควบคุมงาน -ประเมินราคางาน -ติดต่อประสานงานกับลูกค้า -ออกแบบงานตามที่ได้รับมอบหมาย -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต่างจังหวัด

ควบคุมงานก่อสร้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำหน่วยงาน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- แก้ปัญหาหน้างานได้ - จัดทำรายงานความคืบหน้างานก่อสร้าง Monthy Payment - ประมาณราคางานก่อสร้าง - ควบคุมการเบิกจ่ายเงินผู้รับเหมารายย่อย - ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำหน่วยงาน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- ควบคุมงานก่อสร้าง ดูแลงานที่ได้รับมอบหมายสามารถอ่านแบบงานก่อสร้างได้ - แก้ปัญหาหน้างานได้ - จัดทำรายงานความคืบหน้างานก่อสร้าง Monthy Payment - ประมาณราคางานก่อสร้าง - ควบคุมการเบิกจ่ายเงินผู้รับเหมารายย่อย - ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

• รับแผนการดำเนินงานจากวิศวกรโครงการ • จัดกำลังคนเครื่องจักรทำงานแต่ละจุดทุกวัน • ติดตามการทำงานของเครื่องจักรกล ส่งการย้ายจุดในแต่ละวัน • การเตรียมงานของวันต่อ ๆ ไป ทั้งวัสดุ เครื่องจักร กำลังคน • รายงานปัญหา อุปสรรคท ที่พบในการทำงานให้วิศวกรโครงการทราบ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

• รับแผนการดำเนินงานจากวิศวกรโครงการ • จัดกำลังคนเครื่องจักรทำงานแต่ละจุดทุกวัน • ติดตามการทำงานของเครื่องจักรกล ส่งการย้ายจุดในแต่ละวัน • การเตรียมงานของวันต่อ ๆ ไป ทั้งวัสดุ เครื่องจักร กำลังคน • รายงานปัญหา อุปสรรคท ที่พบในการทำงานให้วิศวกรโครงการทราบ