ประเภทงาน

แสดง 71- 80 จาก 526 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด

1.ดูแล = ดูแลอุปกรณเครื่องใช้ไฟฟ้า และดูแลอาคารสำนักงาน 2.ประเมิณสภาพ = ตรวจเช็คและประเมิณอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอาคารสำนักงาน 3.ปรับปรุงและซ่อมแซม = ปรับปรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ และอาคารสำนักงานที่มีจุดชำรุดเสียหาย 4.รายงานข้อมูล ผลประเมิณสภาพ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน ทุกสิ้นเดือน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: เดอะคริสตัล ราชพฤกษฺ์

ทำงานด้านให้บริการ ติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไข ระบบไฟฟ้า และงานอิเล็กทรอนิกส์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ

1.ซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เครื่องพิมพ์ 2.ซ่อมหัวเครื่องพิมพ์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

1.ดำเนินการซ่อมการเชื่อมรถ 2.และอื่นๆ

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 20 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตปทุมธานี

ช่างติดตั้งแอร์ ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด เงินเดือน เริ่มต้นฝึกงาน10000 - 30000

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท พลัสโฟม แพคเกจจิ้ง จำกัด

เดิมนงานสายไฟฟ้า ซ่อมเครื่องจักร

เงินเดือน: 13,000
อัพเดท: 13 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: รัชดาภิเษก 7

ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับเครื่องมือทางทันตกรรม จัดเก็บ รักษา เบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง สามารถเดินทางไปตามสาขาต่างๆได้ ต้องขับรถยนต์และมีใบขับขี่

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางบอน 2

ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00น. หยุดอาทิตย์ (อาจมีการทำงานล่วงเวลา) รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบ ดูแล เครื่องมือหรืออุปกณ์ให้พร้อมใช้งานเสมอ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางบอน 2

ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00น. หยุดอาทิตย์ (อาจมีการทำงานล่วงเวลา) รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบ ดูแล เครื่องมือหรืออุปกณ์ให้พร้อมใช้งานเสมอ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางบอน 2

ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00น. หยุดอาทิตย์ (อาจมีการทำงานล่วงเวลา) รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน ตรวจสอบ ดูแล เครื่องมือหรืออุปกณ์ให้พร้อมใช้งานเสมอ