ประเภทงาน

แสดง 51- 60 จาก 526 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ และ ปริมณฑล หรือเขตการขายที่ได้รับมอบหมาย

ดูแลงานซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัดค่า PH ,EC ,DO ,Turbid ,Spectrophotometer ให้คำแนะนำลูกค้าในด้านการใช้งานและการดูแลรักษาเครื่อง สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว ทำงาน จันทร์-ศุกร์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปราณบุรี

1.ดำเนินการตรวจเช็คระบบควบคุมไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าแสงสว่าง มอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ไฟฟ้า 2.ดำเนินการติดตามและตรวจเช็ค เครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามแผนงานซ่อมบำรุง 3.ตรวจสอบและดำเนินการตามการแจ้งซ่อม 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำสำนักงาน

พิมพ์สติกเกอร์ตามงานที่ลูกค้าส่ง และพิมพ์ให้แผนกต่างๆ โดยใช้เครื่องพิมพ์ เครื่องเคลือบ และเครื่องตัด พร้อมส่ง ดูแลและรักษา ทำความสะอาดเครื่องก่อนและหลังใช้ งานอื่านๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำสำนักงาน

ซ่อม เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของลูกค้าและบริษัท ประกอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ดูแลระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตในบริษัท ออกต่างจังหวัดได้ เป็นครั้งคราว

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงาน บรมราชชนนี 45

• ปฏิบัติงานวันอังคาร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. -18.00 น. (หยุดวันจันทร์ 1 วัน) • ปฏิบัติงานเชื่อมตามแบบที่บริษัทกำหนด • ทำหน้าที่นำส่งสินค้าให้ลูกค้าและตรวจสอบชิ้นงาน ก่อนนำส่ง • ทำหน้าที่ให้คำแนะนำลูกค้า เรื่องการออกแบบงานเชื่อม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

Working Hours • ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น. • วันเสาร์ที่ 1และเสาร์ที่4 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. -17.30 น. Job Description • ทำหน้าที่ตรวจสอบ ประกอบ แก้ไข ซ่อมแซม อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯ • ปฏิบัติงานในรายงานที่เกี่ยวกับ การทดสอบทางระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ • จดบันทึกรายงานการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด • ตรวจเช็คเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 ตุลาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: เทพประสิทธิ์

ติดตั้งกล้องวงจรปิด ประตูรีโมท ประตูคีย์การ์ด สัญญาณกันขโมย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 ตุลาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: กทม.

1. บริหารและจัดการโปรเจคให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าที่หน่วยงาน 3. ติดต่อและประสานงานกับลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 กันยายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพและปริมณฑล

ติดตั้งประตูเหล็กม้วนระบบมือดึงและระบบมอเตอร์ไฟฟ้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กันยายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

1. ตรวจสอบเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบและทดสอบ 2. ปฏิบัติงานในรายงานที่เกี่ยวกับ การทดสอบทางระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 3. ปฏิบัติงานตรวจสอบและทดสอบ เกี่ยวกับการทดสอบโดยวิธี NDT หรือวิธีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง