ประเภทงาน

แสดง 61- 70 จาก 175 รายการ

เงินเดือน: 50,000
อัพเดท: 12 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: Forum Tower Huaykwang

This position is for a candidate that possesses in-deep knowledge in design and coding of a complex system and system core such as MySQL data over Json api. We are seeking for a senior web developer whose primary function will be to design and code the main product using the required technologies and possibly travel to integrate on-site at customer premises. The company is mainly working in the gl…

เงินเดือน: 18,000
อัพเดท: 12 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: 34/38 หมู่ 8 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โปรแกรมเมอร์ Web Design + PHP

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 6 มิถุนายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: พญาไท

บริษัทเราทำงานโดยใช้ scrum ในการทำงาน และเรามีระบบ 20% 80% ได้แก่ทุกๆวันศุกร์เราจะให้พนักงานจับกลุ่มกันคิดผลิตภัณฑ์ของตนเองและทำมัน ขึ้นมา (เราเน้นการทำโปรดักตัวเองอย่างมาก)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 พฤษภาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: 20/198 หมู่บ้านเพอร์เฟคมาสเตอร์พีซเดอะเมโทร พระราม 9 ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลบุรี (ฝั่งขาเข้า) แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

- พื้นฐาน Programming ดี - มีความรู้ด้าน Database - สามารถเขียน PHP, HTML, CSS - เล่นเกม Social Game รู้กระบวนการเกี่ยวกับการทำงาน Server และ Web Service ที่ต่อเชื่อม (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ) - หากสามารถเขียน HTML5 (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ) - มีความรู้เรื่องติดตั้ง Server และ Config Server (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 23 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

คุณลักษณะเฉพาะของเจ้าหน้าที่บริการและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๒. มีความรู้ด้านดังนี้ ๒.๑ ตรวจเช็คและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ และสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ได้ ๒.๒ มีความรู้ด้านดูแลเว็บไซต์ ๒.๓ สามารถกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ ๓. หน้าที่ความรับผิดชอบ ๓.๑ ทำการบริการและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ๓.๒ ทำการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของวิทย…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: Office At Silom Complex

New tech startup company need a PHP developer - Salary 15K or more (depend on experience) - Experience of object oriented programming - Understanding of MVC design patterns and frameworks (ie. Symfony,OpenCart,Joomla) - The developer will mainly work with Symfony framwork. - Front-end development including jQuery and css. - Understanding of Ajax - Experience of the full software development…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ที่บริษัท

มีความสามารถในการทำเว็ปไซร์ในแบบต่าง ๆ และดูแล อัพเดทข้อมูล

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ ซอยรามคำแหง 183

-ดูแลและอัพเดต Web Content ของบริษัท -ทำ SEO (Search Engine OptimiZation๗)เพื่อโปรโมทเว็บ -ประสานงานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์การ -ดูแลงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 26 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- จัดทำและคิดค้นวิธีการโปรโมทเว็บไซต์ เช่น SEO, Social Marketing - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสื่อที่มีอยู่ - ออกแบบ Infographic ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ที เอ ซอฟต์ จำกัด 99/25 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 10 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล คลองเกลือ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

คุณสมบัติ 1.มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมโดยใช้ PHP + MySQL เป็นอย่างดี 2.ดูแลเว็บไซต์ และคิดพัฒนาบริการในเว็บไซต์ให้ดีขึ้น 3.วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาจากผู้ใช้ระบบได้อย่างทันท่วงที 4.ปรับปรุงเว็บไซต์ และฟังก์ชั่นต่างๆ บนเว็บ 5.มีความสามารถทางด้าน CMS , Joomla , Wordpress จะพิจารณาเป็นพิเศษ