ประเภทงาน

แสดง 121- 130 จาก 175 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 ตุลาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: จ.เชียงใหม่

As a member of a growing team you will have to take part in all stages of the web development life cycle; analysis, conception, implementation, programming, and testing of PHP projects. one2crowd is involved in website development : e-commerce website, CMS website, micro sites, web application, deploying open source solution, and much more. If you are a passionate web developer looking for a chanc…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 เมษายน 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: xxxxx

xxxxxxxxx

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 มีนาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงราย

Programming

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 3 มีนาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: 171/418 ชั้น16 ถ.พระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอัมรินทร์

ออกแบบเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับงานระบบโรงพยาบาล และพัฒนาซอฟ์ตแวร์ ระบบบริหารโรงพยาบาล ด้วยภาษา PHP .NET และ VB มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษา SQL

เงินเดือน: 11,000
อัพเดท: 3 มีนาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: 171/418 ชั้น16 ถ.พระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอัมรินทร์

จัดทำบัญชีเบื้องต้น และรวบรวมเอกสารต่างๆ ในการทำบัญชี ติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ จัดทำ ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ทำประกันสังคม ภงด 1,3,53 ภงด.50,91 คำนวนค่าเสื่อมราคา และทำงานด้านเลขาให้กับ Managing Director ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กุมภาพันธ์ 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ ชั้น 2 โซนพลาซ่า MRT สุทธิสาร

สร้างเว็บไซต์ให้กับบริษัทและลูกค้าของทางบริษัท โดยใช้ php กับฐานข้อมูล mysql หรือใช้ opensource เช่น Joomla, Drupal เป็นต้น

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก

Web Programmer โดยใช้ PHP

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: 27/180 Moo 8 Chaofa Rd. Chalong, Muang, Phuket

Web Developers : 10 Positions These positions seek individuals with at least 2 years experience in Microsoft Windows technologies. Candidates at all levels are being sought, but must posses experience in Microsoft web development technologies, including, but not limited to, ASP or ASP.NET (VB), MSSQL and JavaScript. Candidates must be methodical and able to work to schedules and deadlines in a…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-