ประเภทงาน

แสดง 501- 510 จาก 512 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 ตุลาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 ตุลาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 4 ตุลาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ

พัฒนาและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 กันยายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี

support งานด้านโปรแกรมต่าง ๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 สิงหาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

ศึกษาระบบงานที่ได้รับอนุมัติให้แก้ไข หรือปรับปรุง Applications Program ตามที่ได้รับมอบหมาย, จัดทำหรือแก้ไขโปรแกรมตาม Flowchat และ Specification ของโปรแกรมต่าง ๆ ฯลฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 23 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปฎิบัติงานที่โรงงานบางปู

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 90

จัดทำและปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลข้ามระบบ จัดทำโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการดึงข้อมูลต่าง ๆ จากระบบงานหลักให้กับผู้ใช้งาน ดึงข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสนับสนุนงานของส่วนต่าง ๆ สนับสนุนการใข้ ERP (Axapta) ให้กับผู้ใช้งานในองค์กร ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมและกระบวนการดึงข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น