ประเภทงาน

แสดง 491- 500 จาก 512 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 กุมภาพันธ์ 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Support การใช้งานแก่ User แก้ไขปัญหา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 มกราคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 90

1. สนับสนุนการใช้งานผู้ใช้งานระบบ MS Axapta (ERP) ในองค์กร (br) 2. จัดทำรายงานต่าง ๆ ในระบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 มกราคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 90

1. พัฒนาระบบงานตามความต้องการขององค์กร 2. สนับสนุนการใช้งานผู้ใช้งานระบบในองค์กรเกี่ยวกับระบบงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในองค์กร 3. จัดทำรายงานต่าง ๆ เพื่อดึงและรวบรวมข้อมูลให้ผู้ใช้ตามต้องการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 มกราคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 มกราคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 ธันวาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำสำนักงานใหญ่

1. ดูแลระบบ Lan ของบริษัท 2. ดูแลแก้ไข / ปรับปรุงด้านโปรแกรมต่างๆ 3. ลงโปรแกรมต่างๆ ที่ผู้ใช้ต้องการ 4. ดูแลซ่อม Computer และ Printerให้ใช้งานได้สมบูรณ์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำโรงงาน จังหวัดสงขลา

ปฏิบัติงานที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงงานที่จังหวัดสงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 12 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -