ประเภทงาน

แสดง 481- 490 จาก 512 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: บ.อินโฟโทรนิคส์ จำกัด

1. มีความรุ้และมีความสามารถในขั้นสูงในการเขียนโปรแกรมด้วย VB.NET หรือ C# บน Windows CE/ Windows Mobile เป็นอย่างดี 2. มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเป้นอย่างดี 3. สามารถทำงานล่วงเวลาในวันหยุดได้ 4. มีทัศนคติในการทำงานที่ดี , มีความใฝ่รู้ในเทคโนโลยี และต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ 5.มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป หรือเป็นนักศึกษาจบใหม่ที่มีฝีมือ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: บ.อินโฟโทรนิคส์จำกัด

1. มีความรุ้และมีความสามารถในขั้นสูงในการเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET 2. เชี่ยวชาญ Web - Database Application เป็นอย่างดี 3.มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 4. สามารถทำงานล่วงเวลาในวันหยุดได้ 5. มีทัศนคติในการทำงานที่ดี , มีความใฝ่รู้ในเทคโนโลยี และต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ 6.มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป หรือเป็นนักศึกษาจบใหม่ที่มีฝีมือ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: 99/28 Software Park 7th Floor, Changwattana Rd., Pakkret, Nonthaburi

Strong experienced on Microsoft.NET Technology with excellent conceptual knowledge Experience in Programming skills such as C#.NET,VB.NET and ADO.NET, Knowledge in .NET Framework 2.0 is plus Experience with Visual Studio.NET is highly desirable MCP/MCAD/MCSD Certifications is advantage Possess Drive and initiation with strong problem solving and analytical skills Experienced in Object Or…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: 202/22 ถนนแจ้งวัฒนะ

Core Responsibilities: * Consult with product management and research staff to implement new product ideas. * Develop new software product components. * Enhance current applications and maintain existing code-base/internal tools/procedures. * Proactively solve problems, suggest process improvements. * Serve as a mentor to other team members.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: 202/22 ถนนแจ้งวัฒนะ

Core Responsibilities: * Consult with product management and research staff to implement new product ideas. * Design and Develop new software product components. * Enhance current applications and maintain existing code-base/internal tools/procedures. * Proactively solve problems, quickly troubleshoot critical production defects/issues, and suggest process improvements. …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถนนพระราม9

เขียนโปรแกรม

เงินเดือน: 23,000
อัพเดท: 12 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ซิสเต็มโปร จำกัด

- ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ - มีความรู้ทางด้าน Relational Database - มีประสบการณ์ทางด้าน MS SQL Server, Delphi, VB, Crystal Report - มีความรับผิดชอบต่องานสูง - ถ้ามีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลาดพร้าว 90

1.พัฒนาระบบงานตามความต้องการขององค์กรทั้งในรูปแบบของ Client-Server Application โดยใช้ VB และ Web Application โดยใช้ PHP 2.สนับสนุนการใช้งานผู้ใช้งานระบบในระบบในองค์กรเกี่ยวกับระบบงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในองค์กร เช่น MS Axapta 3.จัดทำรายงานต่าง ๆ เพื่อดึงและรวบรวมข้อมูลให้ผู้ใช้ตามต้องการ 4.ดูแลการสำรองข้อมูลประจำวัน / การกู้คืนข้อมุล ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 กุมภาพันธ์ 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 7 กุมภาพันธ์ 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ ซ.ลาดพร้าว 90( ปานทิพา)

พัฒนาระบบงานตามความต้องการขององค์กร , สนับสนุนการใช้งานระบบในองค์กร , จัดทำรายงานต่าง ๆเพื่อดึงและรวบรวมข้อมูลให้ผู้ใช้ตามความต้องการ