ประเภทงาน

แสดง 471- 480 จาก 512 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 พฤษภาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: เลขที่ 1168/15 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 12A ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

- วุฒิปริญญาตรี Computer Science , MIS , Computer Engineer - มีความรู้เกี่ยวกับ Programming, Database, Standard SQL Command, RDBMS และการใช้งาน RDBMS Tool ไม่น้อยกว่า 1 - 3 ปี - มีความรู้ความสามารถในด้าน MS SQL Server, Window 2000/2003 server, My SQL - สามารถพัฒนาระบบด้วย ASP, PHP, Vs.Net - สามารถรับคำสั่ง SQL มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานทางด้าน Database ได้เป็นอย่างดี - มีความรู้ หรือส…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 พฤษภาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เมโทรซอฟท์ จำกัด

พัฒนาโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม จัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาโปรแกรม อบรมผู้ใช้งานโปรแกรม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 พฤษภาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ

ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะ Web Application แบบ Object-Oriented โดยต้องมีความรู้การวิเคราะห์ระบบงาน (System Analysis & Business Analysis) พร้อมทั้งการออกแบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่และออกแบบรายงานระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 พฤษภาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: Our company and customer sites

e-Learning Software Project implementation including installation, testing & Training Project schedule control,

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤษภาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: รังสิต

ดูแลช่วยเหลือผู้ใช้คอมพิวเตอร์เมื่อเกิดปัญหา ซ่อมเครื่องได้ เขียนโปรแกรม VB / SQL / Access ได้ดี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 พฤษภาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ

วิเคราะห์ และพัฒนาระบบในรูปแบบ Windows Base Application, Web Base Application , Relational Database Development

เงินเดือน: 11,000
อัพเดท: 30 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ

- วุฒิปริญญตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง - สามารถเขียนโปรแกรมภาษา C#.NET , Jscript และใช้งาน ASP.NET ,Visual Studio,NET 2005 ได้ - มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ SQL Servr, Internet Information Server (IIS) และ Web Service

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซอยวัดเทพลีลา ถนน รามคำแหง

System administrator

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 25 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตึก ESV ข้างตึกชินวัตร 2

Job description: Create scripts or programs extract data , create scripts verify data or reconcile data

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: บ.อินโฟโทรนิคส์ จำกัด

1.ใช้ความรุ้และความสามารถ และจิตวิทยาในการบริหารทีมงานพัฒนา software ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ 2.ใช้ความรุ้และความสามารถ ในการวางแผน จัดการ แบ่งงาน ตามงาน และควบคุมงาน และประสานงานโครงการพัฒนา Software ทั้งในทีมงานภายใน และลูกค้า รวมทั้ง Partner อื่นๆ 3.ทำงานในการ วิเคราะห์และออกแบบ Software , สถาปัตยกรรมเชิงเทคนิค ,พัฒนา Software ,ทดสอบ , ติดตั้ง , และบำรุงรักษา ซอฟต์แวร์ และบริหารความเปลี่ยนแปลง …