ประเภทงาน

แสดง 451- 460 จาก 512 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 กันยายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เอเอ็นเอส ไวร์เลส จำกัด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://th.yellojobs.com/th/Search_details/6401.html

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 กันยายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: Fabrinet Company Limited

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://th.yellojobs.com/th/Search_details/6453.html

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กันยายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: หน่วยโรคไต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาฯ

จัดการฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสติถิ จัดทำเอกสารต่างๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 กันยายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารกสท(ตึกCAT)หลังไปรษณีย์กลาง ชั้น4 ห้อง416

1. ดูแลห้อง Server 2. สามารถติดตั้ง window xp, 2003 ได้ 3.สามารถเปิด service 2003 ได้จะเป็นการดี 4. มีความรู้ด้าน hardware and software 5. เข้าสาย Lan ได้จะเป็นการดี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 กันยายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ

งานด้าน IT และงานฐานข้อมูล

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 กันยายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทฯ

พนักงานประจำโครงการ 2 ปีหากพ้นสัญญาจะรับพิจารณาเป็นพนักงานประจำ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 สิงหาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถนนพัฒนาการ

บริษัทต้องการรับสมัครพนักงานประจำตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ VB.Net ทำงานแถวถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 สิงหาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 กรกฎาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

ออกแบบเกม ทำเอกสารประกอบการเล่น ประชุมวางแผน และประสานงานกับฝ่ายต่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 กรกฎาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

ตรวจสอบข้อผิดพลาดของการพัฒนาเกมในส่วน ภาพ เสียง และการเล่น รายงานข้อผิดพลาดที่พบ