ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 520 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 มกราคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: Olympia Thai Tower Building

- Full stack developer to developing multiple platforms on IOS and Android using Flutter framework and developing server and website. - Develop frontend and backend from create UI/UX until deploy production. - Design, develop and maintain mobile applications - Design, develop and maintain server system/web application - Introduce coding principles and offer development solutions - Learn and r…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 มกราคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: Olympia Thai Tower Building

- Design, implement and provide the system structure/infrastructure to support application - Monitor and manage incidents - Communicate and respond to stakeholder inquiries. - Perform unit test/ integration test as part of the development process - Involves throughout the software development life cycle following the CMMI standard

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 20 ธันวาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

- Providing 7x24 technical support (on-call, rotating duty basis) to Telogic customer base - Installation of hardware, software and cabling within our systems. - Configuring the system according to customer environment and their requirements. - Writing technical documents such as user manual and operation & maintenance (OA&M) document. The support engineer may be required to tra…

เงินเดือน: 50,000
อัพเดท: 20 ธันวาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

Principle Duties and Responsibilities: -Interface with customer to gather and refine the requirement - Evaluate the customer requirement to software development effort and time plan - Develop the software specification and communicate with Software development team on the requirement. - Provide quotation to customers for solutions - Responsible to create documents involved in SDLC. - Respo…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 พฤศจิกายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงพยาบาลราชเวช

- พัฒนาโปรแกรม ระบบการทำงานของโรงพยาบาล - ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ นำมาปรับใช้ และพัฒนา เพื่อให้ระบบงานที่มีประสิทธิภาพ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 พฤศจิกายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: จ.ปทุมธานี 3 อัตรา จ.สกลนคร 1 อัตรา

-เขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย -มีความสามารถด้านภาษา PHP -มีความรู้การจัดการ Database

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 พฤศจิกายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

1. ดูแลและแก้ไขปัญหารระบบ Server, Storage, Network และ PC ของลูกค้าตามหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 2. สามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และสรุปรายงานให้ลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 ตุลาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เอ็มดีไมเนอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 69/24 ถนนพระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

1.ดูแลรับผิดชอบการออกแบบเว็บไซต์ของบริษัท 2.แนะนำการปรับปรุงเว็บทางเทคนิคและกำหนดทิศทาง 3.วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สามารถทำตาม Requirement ได้ 4.เขียนโปรแกรมระบบต่างๆ สำหรับเว็บไซต์ ตามคำสั่งงานที่ได้รับมอบหมาย 5.เขียนโปรแกรม ทำเว็บไซต์ (Web Programming) เชื่อมกับฐานข้อมูล (Database) 6. พัฒนาระบบ Content Management System ตามระบบมาตรฐานของบริษัท 7.ทำการวิเคราะห์ฐานข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อนำไป…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 สิงหาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: ฺBTS ช่องนนทรี

- Define, develop, test, analyze, and maintain new software applications in support of the achievement of business requirements - This includes writing, coding, testing, and analyzing software programs and applications - Research, design, document, and modify software specifications throughout the production life cycle

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 พฤษภาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: ในเมืองเชียงใหม่

รับสมัคร โปรแกรมเมอร์ 2 อัตรา เงินเดือน ตามประสบการณ์ และความสามารถของผู้สมัคร สนใจสมัครได้ที่ Email : omfgroupcompany@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line : omfgroup โทร : 096-7704642 เทรนงานที่ออฟฟิศเชียงใหม่ หลังจากนั้น สามารถทำงานที่บ้านได้ ( สามารถมาคุยรายละเอียดกันอีกทีได้ ) รายละเอียดงาน • พัฒนาระบบงาน Web Application ตามความต้องการของบริษัทฯ • พัฒนาระบบด้วย nodejs nextjs rea…