ประเภทงาน

แสดง 81- 90 จาก 1,183 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 สิงหาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานผู้อำนวยการ ณ อาคาร EXC ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน

-ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบรายรับ-จ่ายประจำวัน รายการบันทึกบัญชีประจำวันในระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบ statement และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางบัญชี

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 10 สิงหาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 24/177 ซอยลาดพร้าว 21 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หน้าที่และความรับผิดชอบ - ทำงานด้านบัญชี ดูแลเอกสารเกียวกับบัญชี - บันทึกรายได้ - ตรวจสอบภาษีซื้อ-ขาย - จัดทำภ.ง.ด.1,3,53 และประกันสังคม - สรุปและจัดทำรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน - จัดทำเอกสารประกอบทางบัญชี -สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: เลขที่ 7 ซอยเอกชัย 95/2 ถนนเอกชัย แขวงบางบอนใต้

1) เปิดใบสั่งซื้อสินค้า /ทำรับสินค้า / ตั้งเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่างๆ 2) ตรวจนับสต๊อคสินค้า เดือนละ 2 ครั้ง พร้อมกระทบยอดพร้อมส่งรายงานการตรวจนับ 3) รับวางบิล-จ่ายเช็ค เดือนละ 2 ครั้ง 4) จัดทำใบสำคัญจ่าย / ใบสำคัญทั่วไป เพื่อปรับปรุงรายการบัญชี 5) คุมบัญชีเงินสดย่อย 6) นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีอากรอื่นๆ 7) ทำรายงานภาษีซื้อและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม 8) …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: เลขที่ 7 ซอยเอกชัย 95/2 ถนนเอกชัย แขวงบางบอนใต้

1) เปิดบิลขาย / ออกใบวางบิล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2) ตรวจสอบและกำกับการจัดสินค้าก่อนนำขึ้นเพื่อส่งให้ลูกค้า 3) ตรวจสอบและกำกับการตรวจรับสินค้าเข้า 4) ติดตามและเร่งรัดหนี้สิน(ทางโทรศัพท์) พร้อมจัดให้แมสเซนต์เจอร์ไปวางบิล-รับเช็ค 5) รับโทรศัพท์ 6) และงานที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารยาคูลท์ (BTS สนามเป้า)

- จัดทำสำคัญรับและใบสำคัญจ่าย จากเอกสารทางธุรกรรมต่างๆ ที่ได้รับจากฝ่ายการเงิน - รายงานภาษีขายและภาษีซื้อ และเช็คยอดลูกหนี้ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารค่าใช้จ่าย และตรวจสอบใบรับสินค้า ใบกำกับภาษีซื้อ เพื่อลงบัญชีรายวัน - ตรวจสอบยอดเจ้าหนี้รายตัวกับบัญชีเจ้าหนี้ - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

- รับเซ็ค-วางบิล - ออกใบเสร็จ-ใบกำกับภาษี - ตรวจสอบเงินเข้า-ออก ของบริษัท - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส (ศูนย์กีฬาคลองจั่น) นวมินทร์ซ.10 ถ.นวมินทร์

- จบอนุปริญญาหรือปวส.สายบัญชี บริหารธุรกิจ - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์สอน - - อ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด

1.ตรวจสอบความถูกต้องของใบวางบิล 2.ทำทะเบียนเช็ครับ-จ่าย 3.บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายของสาขา 4.ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินลงทุน 5.คีย์บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมสำเร็จรูป 6.ดูแลการตรวจสอบความสำเร็จในการจ่ายเช็ค

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บจก.มหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล

บัญชีทั่วไป

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท สมชายการค้าฟุตแวร์ จำกัด

ทำบัญชี ลูกหนี้-เจ้าหนี้ ตรวจบัญชีเซลล์ ฯลฯ