ประเภทงาน

แสดง 21- 30 จาก 1,183 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 พฤษภาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: 279 ถ.สกุลดี เขตหนองจอก แขวงหนองจอก กทม.

์- ทำงานด้านการเงินและบัญชีบริษัท - ทำหน้าที่ฝ่ายขายควบคู่กับงานบัญชี โดยจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่น (รายหลัง)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 พฤษภาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: L.O.C

-ลงบันทึกและตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีเงินสด บัญชีต้นทุน รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย -จ่ายเงินให้เจ้าหนี้ตามกำหนด จัดทำรายงานภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย -จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และตรวจสอบรายการรับ-จ่าย จากรายงานทางบัญชีและยอดของธนาคารให้ตรงกัน -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี เช่น เอกสารใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง -ลงบันทึ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 เมษายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ เลขที่ 39 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แขวงดอกไม้

1. จัดทำและเก็บเอกสารบัญชีรายรับ-รายจ่าย และหลักฐานการเงินต่าง ๆ 2. เปิด Invoice ขายสินค้าประจำวัน/ใบเสร็จ/ใบวางบิล-รับเช็ค และรับชำระหนี้ 3. เร่งรัดหนี้สิน/ติดตามหนี้/ตัดชำระลูกค้า 4. รวบรวมเอกสารภาษีซื้อ-ขาย ส่งสำนักงานบัญชี 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 9 เมษายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางพลี บางพลีใหญ่ สมุทรปราการ

ดูแล งานด้านบัญชี คีย์เอกสาร บัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ รับจ่ายบิล วางบิล รับเช็ค ดูแล จัดซื้อ เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์ต่างๆ ยื่น ตรวจสอบ ภาษีซื้อ ขาย หัก ณที่จ่าย ประสานงานกับแผนกต่างๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 เมษายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ฮูเบอร์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด

ตรวจสอบและบันทึกรายการบัญชี ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ธนาคาร และบัญชีแยกประเภท นำส่งภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายละเอียดเพื่อประกอบการปิดบัญชี บัญชีสินค้าคงเหลือ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 มีนาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: สาทร

เรากำลังขยายทีมงาน Personal Financial Advisor โดยใช้เทคโนโลยีและการทำงานแนวใหม่ มีการดูแลอย่างเป็นระบบจากทีมงานประสบการณ์สูง เพื่อรองรับทีมงานให้มีโอกาสพัฒนาและเติบโต มีรายได้มั่นคง อิสระในการจัดเวลา ลักษณะงาน 1. เข้าพบลูกค้าให้ข้อมูลการจัดการการเงินและวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ 2. รวบรวมข้อมูล ความต้องการลูกค้า ค้นหาเป้าหมายการเงินและช่วยลูกค้าวางแผนการเงินตามเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ 3. ท…

เงินเดือน: 16,000
อัพเดท: 4 มีนาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: 132/1 หมู่บ้าน NorthVille Chiangmai ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

รับสมัคร พนักงานบัญชีการเงิน คุณสมบัติ 1. วุฒิ ป ตรี สาขาบัญชีเท่านั้น 2. สามารถบันทึกบัญชีได้ 3. ใช้โปรแกรม ms office word ,excel พื้นฐาน 4. มีความรู้ด้านภาษี 5. มีประสบการณ์ ปิดบัญชี ปิดงบการเงิน **หากมีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน ช่วงทดลองงาน(3 เดือน) เดือนละ 14000 บาท ผ่านโปร เดือนละ 16000 บาท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 มีนาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: 1035/66 ถ.ศรีนครินทร์ อ่อนนุช

จัดทำ เอกสารทางด้านบัญชี ภาษีอากร ต้นทุนงาน เอกสารการขาย เอกสารจัดซื้อ ติดต่อประสานงานทั่วไป

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 มีนาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: กทม

ควบคุมดูแลงานทางด้านบัญชีทั้งในส่วนรับและจ่าย ข้อมูลทางบัญชีลงโปรแกรมสำเร็จรูป จัดทำและตรวจสอบรายการรับ-จ่าย จัดทำเงินสดย่อย จัดทำเอกสารรับ-จ่าย รายงานสรุปประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ดูแลเรื่องเช็ค/การวางบิล

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 มีนาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Linda Exchange ถ.ประดิพัทธ์

หน้าที่:  - บันทึกบัญชีซื้อ-ขาย และลงบัญชีแยกประเภท - คุมการเบิกจ่ายสต๊อค - ตรวจสอบการลงบัญชี ทำการคำนวณ และรวมยอดเงิน - คุมเงินสดย่อย และคุมการเบิกจ่าย  - จัดเก็บเอกสารทางบัญชี - สถานที่การทำงานเป็นกันเอง