ประเภทงาน

แสดง 121- 130 จาก 1,181 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

1.จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า 3.บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจากลูกค้าในการชำระเงิน 4.จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าฝากธนาคาร 5.ตรวจสอบความครบถ้วนของใบนำฝากธนาคารที่ได้รับคืนจากธนาคาร 6.จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรั…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซอยวัดน่วมกานนท์

เปิดบิล วางบิล กำหนดรับเชค ลงข้อมูลต่างๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: 4/7 อาคารเสนาบดี 1 ชั้น 1 ซอยพหลโยธิน 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม

รับเช็ค,วางบิล ,ตั้งหนี้-ทำจ่าย, ตรวจสอบยอดขาย บันทึกยอดขาย,เตรียมข้อมูล Cash Flow ,ทำเงินสดย่อย ,คีย์ภาษีซื้อ , ทำจ่าย ภ.ง.ด 53, ยื่นภาษีซื้อ-ขาย ,ออกใบสั่งซื้อ ฯลฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 ตุลาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ พระราม 3

• ดูแลการจัดบัญชี-และการเงิน ทั้งระบบ • ปิดงบการเงิน และจัดทำรายละเอียดงบการเงิน รายเดือน • จัดทำงบประมาณ (Budgeting) รายปี และควบคุมให้เป็นไปตามงบประมาณที่วางไว้ • ประสานงานกับลูกค้าและ vendor ที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 9 ตุลาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

- ทำหน้าที่ออกใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล - ทำบันทึกบัญชีในระบบ SAP - ช่วยเหลืองานในแผนกบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 7 ตุลาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดนนทบุรี

ควบคุม, ดูแล, ให้คำปรึกษา พนักงานในทีม และเป็นตัวแทนติดต่อ ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง

เงินเดือน: 21,000
อัพเดท: 4 ตุลาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: 584 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ด้านบัญชี * จัดทำ Voucher เพื่อบันทึกบัญชี เช่น ใบสำคัญจ่าย เงินสดย่อย * บันทึกบัญชีทรัพย์สิน * รับวางบิล - จ่ายเช็ค ด้านภาษี - ยื่นภาษีผ่าน Internet * ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1, 3, 53 * ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 * รายงานภาษีซื้อ - ขาย ด้านจัดซื้อ * สั่งซื้อ Spare part, ของใช้ในสำนักงาน * ดูรายการซ่อมแซมรถกระบะ

เงินเดือน: 18,000
อัพเดท: 30 กันยายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: 66/5, 33 Tower, Sukhumvit 33 Klongton Nuea, Wattana, Bangkok 10110

 Day-to-day operations ¥ Maintains and updates APCASO’s database list of contacts ¥ Organises APCASO files – both print and electronic versions ¥ Checks APCASO’s staff team e-mail inbox and forwards important messages to individual staff as appropriate ¥ Maintains and updates electronic team calendar which includes schedules of key activities, meetings, deadlines, and staff movement; sends sta…

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 19 กันยายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: กระบี่

#ข่าวดีสำหรับชาวกระบี่ บริษัทเปิดใหม่ เปิดรับด่วน จำนวนมาก เจ้าหน้าที่ประจำสาขา กระบี่ หาดใหญ่ ยะลา กรุงเทพฯ ⚡️นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทำงานประจำออฟฟิศ/พาร์ทไทม์

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 19 กันยายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประชาอุทิศ ซอย72

พิมพ์งาน รับโทรศัพท์