ประเภทงาน

แสดง 111- 120 จาก 1,181 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ พระราม2

ทำงานบัญชี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 29 ถนนพระราม 3 ซอย 59 แขวงช่องนนทรี

จัดทำข้อมูลเงินเดือน ค่าจ้าง เพื่อคำนวณจ่ายตามรอบ ออกรายงานที่เกี่ยวข้องตามรอบการทำงานเพื่อจ่ายและยื่นราชการ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.คนพิการ, ประกันสังคม,ภาษีและอื่นๆ ดูแล ตรวจเช็ค การเบิกจ่ายสวัสดิการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 29 ถนนพระราม 3 ซอย 59 แขวงช่องนนทรี

ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และดำเนินการให้เป็นไปตามแผน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานและระดับงานให้เป็นไปตามระบบงาน จัดทำรายงานผลการตรวจสอบนำเสนอผู้บังคับบัญชา งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 29 ถนนพระราม 3 ซอย 59 แขวงช่องนนทรี

ตามระดับความรู้ความสามารถ 1. เจ้าหน้าที่ลงบัญชีแต่ละสาขา 2. เจ้าหน้าที่บัญชีรับ/จ่าย ภพ.30 3. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน / หัวหน้าบัญชีต้นทุน 4. เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

เงินเดือน: 18,000
อัพเดท: 6 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 29 ถนนพระราม 3 ซอย 59 แขวงช่องนนทรี

แนะนำ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่การเงินสาขา ทำงานในรูปแบบเดียวกัน ตรวจการทำงานสาขา และติดตามให้การจัดเก็บค่าสินค้าเป็นไปตามนโยบายบริษัท ประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 13,000
อัพเดท: 6 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถนนเทพกษัตรีย์ อ.เมืองภูเก็ต (ใกล้โรงพยาบาลมิชชั่น)

ดูแลรักษาเงินสด จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารวางบิล รับเช็ค และติดตามทวงหนี้ให้ได้ตามเป้าหมาย ประสานงานระหว่างสาขาและสำนักงานใหญ่

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ทำเอกสารงานบัญชี ปิดงบ ของงานธุรกิจก่อสร้าง

เงินเดือน: 11,000
อัพเดท: 29 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ถ.พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน (ทำงานเป็นครูหอพักชายด้วย โดยมีที่พักให้ฟรีและมีค่าตอบแทนเพิ่มสำหรับหน้าที่ครูหอพัก) วุฒิปวส. หรือ ปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยรับสมัครในเดือนธันวาคม 2560 และพร้อมทำงาน ตั้งแต่ กลางเดือน มกราคม 2561 เป็นต้นไป หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 1. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ พระราม 3

• บริหารจัดการควบคุมกระบวนการทางการเงินของบริษัทฯ • ตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงินสดย่อยและควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณ • สนับสนุนการขายหน้าร้านกับฝ่ายจัดส่ง-คลังสินค้า-ฝ่ายขายและฝ่าย Finance เพื่อให้เกิดการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น • ประสานงานกับธนาคารสำหรับ Foreign exchange rate ในส่วนจ่ายสินค้านำเข้า • บริหารจัดการควบคุมกระบวนการบริหารงานด้านลูกหนี้-เจ้าหนี้ของบริษัทฯ •…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ พระราม 3

• ทำหน้าที่ตรวจสอบและลงบัญชีซื้อ ขาย • ทำหน้าที่จัดทำระบบบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ • ทำหน้าที่จัดเตรียมทำจ่ายเช็ค เงินสดย่อย / ออกภาษี ณ ที่จ่าย / เตรียมเอกสารการชำระเงิน / ประสานงานกับธนาคาร • ดูแลวงเงินการค้า LC/TR / กระทบยอด statement / ชำระค่าภาษีนำเข้าผ่าน Internet • เช็ค statement / ติดต่อลูกค้ารับเช็ค วางบิล ตรวจสอบเครดิตลูกค้า / ประมาณการยอดขาย / ประสานงานฝ่ายขาย • จัดทำ Reportต่างๆตาม…