ประเภทงาน

แสดง 101- 110 จาก 1,181 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท สยาม เอาท์เลต โกดังสุขสวัสดิ์ อาคารดี วัดสนป้าย 1 ระหว่างซอย สุขสวัสดิ์ 33-35

-บันทึกรายการบัญชีในระบบ -จัดการรับเช็ค-วางบิล เก็บเงิน -ตรวจสอบ/ติดตาม หนี้ค้างชำระ -ปิดบัญชีและจัดทำรายงานรายรับและรายจ่ายประจำเดือน

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 12 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสาคร

ดึงบิลให้พนักงานขายเครดิต กทม.และตจว. จากโปรแกรม WINSpeed ทำใบวางบิลเฉพาะลูกค้าที่มีการวางบิล ตัดรับชำระยอดหนี้คงค้างพนักงานขายเครดิต กทม ,เครดิต ตจว. (Excel) บันทึกการผ่านเช็ค(ทุกวันเสาร์) /บันทึกเงินสดเข้าธนาคาร/บันทึกเช็คจ่ายในช่วงสิ้นเดือน ทำในระบบ WINSpeed กระทบยอด Statement ของธนชาต กรุงเทพ ไทยพาณิชย์ กสิกรไทย พิมพ์เอกสารการส่งรายงานประจำวัน เพื่อตรวจสอบกับเอกสารที่ส่งมาทางไปร…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซอยเคหะร่มเกล้า27

1.บันทึกบัญชีด้านรายรับ-จ่าย 2.รับวางบิล จ่ายเช็ค 3.บันทึกฝากธนาคาร เช็คยอด Bank Statement 4.เช็คยอดแต่ละบัญชีเพื่อปิดงบการเงิน 5.ยื่นแบบภาษีต่างๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท สยาม เอาท์เลต โกดังสุขสวัสดิ์ อาคารดี วัดสนป้าย 1 ระหว่างซอย สุขสวัสดิ์ 33-35

-บันทึกรายการบัญชีในระบบ -จัดการรับเช็ค-วางบิล เก็บเงิน -ควบคุมการทำงานระบบบัญชีลูกหนี้และงานขาย -จัดทำรายงานยอดขายและรายงานลูกหนี้คงเหลือ -ตรวจสอบ/ติดตาม หนี้ค้างชำระ -ปิดบัญชีและจัดทำรายงานรายรับและรายจ่ายประจำเดือน -กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและอื่นๆ (ภาษี)

เงินเดือน: 19,000
อัพเดท: 7 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: งานคลัง สำนักงานคณบดี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยย่อ ๑. บันทึกบัญชีในระบบ SAP ๒. ตรวจสอบระบบ SSB โรงพยาบาล และประเมินผลไปสู่ระบบ SAP ๓. จัดทำงบการเงิน ๔. ตรวจสอบเอกสารค่าตอบแทนระบบโรงพยาบาล

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 7 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระราม 3

1.เก็บเงินสดหน้าร้านโดยออกใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งยอด 2.ตรวจเช็คใบคุมกับใบนำส่งสินค้า 3.ทำรายงานใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% 4.ติดตามสถานะลูกค้าค้างชำระ 5.รายงานสรุปการรับชำระเงินสดและเงินค้างในแต่ละวัน

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 7 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระราม 3

1.งานวางบิล 2.งานลูกหนี้การค้า 3.งานรับเช็ค 4.งานนำเช็ค/เงินสดเข้าบัญชี 5.จัดทำรายการขออนุมัติทำจ่ายและทำเช็ค 6.งานจ่ายเช็ค 7.เบิกเงินสดประจำวัน 8.จัดทำสัญญาเงินกู้ 9.ตรวจสอบสมุดบัญชีออมทรัพย์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (รามอินทรา)

-จัดทำและตรวจสอบ เอกสารชุดจ่าย -ตัดจ่ายเช็คในระบบของบริษัท -ตรวจสอบและบันทึกการตัดจ่ายเช็คในระบบ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: SSP TOWER ชั้น 27

1. ลงบันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่าย 2. ออกใบกำกับภาษี - บันทึก VAT 3. ตรวจสอบข้อมูลบัญชี,จัดทำรายงาน

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 20 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 59/27 อาคารโครงการโมโนโพลีพาร์ค ห้องเลขที่ MPO 102 ถ.วงแหวนอุตสาหกรรม แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

จัดเก็บเอกสารในประเทศ และต่างประเทศ ให้เป็นหมวดหมู่ จัดเก็บเอกสาร และประวัติการใช้บริการของลูกค้าต่างๆ รับเช็ค+วางบิล+เตรียมเอกสารการทำจ่าย ดูแลการเบิกเงินสดย่อย+Stockเครื่องใช้สำนักงาน ออกใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน/ใบลดหนี้ ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ดูแลเอกสารการนำเข้า+ติดตามเอกสารใบขน ให้ครบถ้วน และถูกต้อง ภาษีซื้อ+ภาษีขาย ภงด.3+ภงด.53 และช่วยเหลืองานบัญชีต่างๆ