ประเภทงาน

แสดง 41- 50 จาก 512 รายการ

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 20 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระราม 3 / บางนา กม.20

1.วางแผนงานเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ 2.ดูแลงานโปรเจ็คที่ได้ระบมอบหมาย 3.หาแนวทางแบบใหม่ในการทำธุรกิจ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง (ใกล้ฟาร์มแกะ ,เยื้องโรงเรียนนานาชาติ)

จัดเรียง จัดเก็บ เบิก-จ่าย และจัดส่งสินค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 29 ถนนพระราม 3 ซอย 59 แขวงช่องนนทรี

ใช้ภาษาอังกฤษ(ฟัง พูด อ่าน เชียน) ในการติดต่อ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในงาน Im-Export ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตรวจเช็คความถูกต้องของงานและเอกสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 29 ถนนพระราม 3 ซอย 59 แขวงช่องนนทรี

จัดซื้อ จัดหา วัสดุ-อุปกรณ์ในงานก่อสร้าง งานช่าง ที่เหมาะสมให้ทันเวลา จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 29 ถนนพระราม 3 ซอย 59 แขวงช่องนนทรี

จัดซื้อ จัดหา ต่อรอง เปรียบเทียบราคาและเลือกสินค้าที่เหมาะสมให้ทันเวลา จัดทำเอกสารในงาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำสำนักงานศูนย์การค้าเดอะสแควร์บางใหญ่

สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานก่อสร้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปราณบุรี

ควบคุมดูแลการเดินเครื่องติดฉลาก ตรวจความถูกต้องของสินค้าก่อนเดินเครื่อง ดูแลการดำเนินงานให้ได้มาตรฐาน ดูแลความสะอาดของผลิตภัณฑ์ในขณะบรรจุสินค้า ดูแลควบคุม จัดส่งงานให้พนักงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปราณบุรี

เบิกจ่ายสินค้าตามใบเบิกวัสดุ ตรวจนับและตรวจสินค้าเข้า Stock ลงรายการรับเข้าและจ่ายออก Bincard ติดตามและตรวจเช็คซากประจำวัน ตรวจสอบยอดคงเหลือ เช็คสต๊อกประจำเดือน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปราณบุรี

ตรวจรับและตรวจนับสินค้า ร่วมกับใบกำกับภาษี ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ คีย์ข้อมูลรับเข้าในโปรแกรม จัดทำใบตรวจรับสินค้า จ่ายสินค้า บันทึกใบนำส่งเอกสาร เช็คสต๊อกสินค้าประจำเดือน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย - ช่วยจัดเรียงสินค้า ในคลังสินค้า - รับเข้า เบิกจ่าย สินค้า - ดูแลความเรียบร้อยของคลังสินค้า