ประเภทงาน

แสดง 31- 40 จาก 512 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 ตุลาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 157/4 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310

(1) ดำเนินการจัดหาในประเทศและต่างประเทศ (2) บริหารจัดการด้านการจัดหาตั้งแต่ต้น จนถึงส่งมอบของให้ผู้ใช้งาน และผู้ขายได้รับค่าสินค้า (ตั้งแต่วางแผนการจัดหา แสวงหาและคัดเลือกผู้ขาย ดำเนินการตามกระบวนการจัดหา ติดตามการจัดหา กำหนดการส่งมอบทันตามกำหนดใช้งาน ตรวจรับ ส่งเคลม และส่งเบิกจ่าย) (3) บริหารจัดการงานทะเบียนผู้ขายและผู้ให้บริการ ตั้งแต่ คัดเลือก ขึ้นทะเบียน ประเมิน (4) ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขา…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 กันยายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยูเนียน อินต้า : 306/2-3 ถนนจักรเพชร ต. วังบูรพาภิรมย์ อ. พระนคร จ. กรุงเทพมหานคร 10200

จัดเรียงสินค้าและเช็คสต็อกสินค้าของห้างต่างๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด

1. ติดต่อบริษัทผู้ขาย 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทและนอกบริษัท 3. สืบเสาะหาบริษัท ผู้ขายรายใหม่ ๆ 4. ต่อรองราคากับบริษัทต่าง ๆ เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม 5. ติดต่อประสารงานกับหน่วยงานราชการ 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามผู้บังคับบัญชาหมอบหมาย 7. จัดทำและรวบรวมรายละเอียดของโครงการ 8. หาข้อมูลจาก Supplier เพื่อนำข้อมูลมาประมวลราคาในการพิจารณาซื้อ 9. จัดทำใบเสนอราคา และงบประ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รวบรวมข้อมูลรายการขอซื้อ เพื่อจัดทำรายงานสรุปการขอซื้อให้ผู้บังคับบัญชารับทราบและประกอบการตัดสินใจ ในการดำเนินการต่อไป 2. ติดต่อ และประสานงานกับร้านค้า เพื่อประสานงานให้การจัดส่งสินค้าเป็นไปอย่างมีระบบ และตรงตามความต้องการใช้สินค้าของหน่วยงานต่าง ๆ 3. ประสานงานและจัดส่งใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้าง รายการการสั่งซื้อวัสดุของโครงการต่าง ๆ เพื่อให้โครงการรับทราบและจัดเตรียมส…

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 6 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ สีลม

• ตรวจเช็คสินค้าเข้าและออกจากคลังสินค้า • จัดเรียงสินค้า ตรวจสอบสินค้า ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นหมวดหมู่พร้อมใช้งาน • จัดส่งสินค้าตามใบสั่งซื้อ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า • งานเอกสารทั่วไปของคลังสินค้า • งานอื่นๆ ที่ได้รับการมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 25 ม.7 ถ.วัดเสด็จสายเก่า ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

1.ทำแผนการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์/ของวัตถุดิบอื่นๆที่ใช้ในการผลิต 2.บผิดชอบการตรวจรับ ,การจัดเก็บ ,การตรวจนับ ,การเบิกจ่าย ,การดูแลรักษา สินค้า 3.เช็คขวด สต๊อกขวดทุกเช้า ส่งให้ ผจก.ฝ่ายบัญชีต้นทุนโรงงาน และหัวหน้าแผนก 4.รับวัตถุดิบเข้า เช็คบิลจากลูกค้าว่าตรงตามยอดส่งของนำบิลตัวจริงถ่ายเอกสารให้ทางฝ่ายจัดซื้อ และนำสำเนาส่งให้หัวหน้าแผนกคีย์รับวัตถุดิบต่อไป 5.เช็คสต๊อกทุกสิ้นเดือน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 เมษายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปฏิบัติงาน ที่ บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัด ที่อยู่ 144 ม. 13 ถ.มิตรภาพ ต. มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมา 3014 โทรศัพท์: 0-4441-2307 แฟกซ์: 0-4441-2309

1.วางแผนจัดการสินค้า 2.ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่าย 3.สรุปรายการเบิกจ่ายสินค้าและแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายสินค้า 4.ติดต่อประสานงานระหว่างแผนกเกี่ยวกับการรับและจ่ายสินค้า 5.วางแผนการจัดเก็บสินค้าและตรวจสอบสินค้า 6.ควบคุมการจัดเก็บสินค้า ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาการจัดเก็บสินค้า 7.ดูแลระบบคุณภาพสินค้า

เงินเดือน: 13,000
อัพเดท: 12 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสาคร

1. รับผิดชอบการวางแผนการรับสินค้าและการจัดเก็บสินค้าและการจ่ายสินค้าประจำวัน ( วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ) 2. รับผิดชอบตรวจยอดนับสินค้าคงเหลือประจำวัน 3. รายงานผลยอดสินค้าคงเหลือและสินค้าไม่เคลื่อนไหว 4. รับผิดชอบมอบหมายงานจากหัวหน้าแผนกคลังสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระราม 3 และ บางนา กม.20

1.ตรวจสอบงานเอกสารค่าใช้จ่ายในแผนก(น้ำมัน,เงินสดย่อย,เบี้ยเลี้ยง,ประวัติ พนักงานขับรถ และ ทีมงาน) 2.ตรวจสอบเอกสารใบสลิปน้ำมัน และ รายงานใบเคลียร์น้ำมัน 3.วางระบบการคุมเอกสาร ภายในแผนก 4.วางระบบการคุมเอกสารใบสั่งงาน 5.อบรมพนักงานขับรถ และ ทีมงาน เพื่อปฎิบัติตามระบบเอกสารที่กำหนด 6.ประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้อง 7.จัดทำข้อมูลเดินรถเพื่อนำเสนอที่ประชุม

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 7 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระราม 3 และ บางนา กม.20

คัดแยกสินค้าตามใบคุม, ตรวจสอบยอดจำนวนสินค้าให้ตรงตามใบคุม