ประเภทงาน

แสดง 11- 20 จาก 512 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 ตุลาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ และ ปริมณฑล

ลักษณะการทำงาน -รับพัสดุเข้าศูนย์กระจายสินค้า , คัดแยกพัสดุตามที่ได้รับมอบหมาย -มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาในการทำงาน , สามารถเข้างานแบบกะทำงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 ตุลาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ และ ปริมณฑล

ขับรถรับ-ส่งสินค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางเลน นครปฐม

1. รับผิดชอบการควบคุมแมลง และสัตว์พาหะนำโรค (Pest Control ) และงานด้าน GMP, ในพื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป 2. ทำการเรียกสินค้าสำเร็จรูป เพื่อรักษาระดับสินค้าคงคลังตามความเหมาะสม การโอนสินค้าออก การรับคืน การส่งสินค้าเข้า 3. ควบคุมดูแลการจัดวาง หรือการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป ในคลังสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ 4. ตรวจเช็คความถูกต้องสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง เพื่อเปรียบเทียบ …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์

สรรหาผู้จำหน่าย ดำเนินการจัดซื้อสินค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มิถุนายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทอาครีเทค จำกัด

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดทำเอกสารเข้าระบบและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ ชอบเรียนรู้งานสิ่งใหม่ๆ มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 16 เมษายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ เลขที่ 39 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แขวงดอกไม้

1. ติดต่อ เจรจา และประสานงานกับผู้ขาย 2. เปรียบเทียบราคาผู้ขาย 3. สรรหา Supplier และประสานงานการจัดซื้อ และกำหนดวันส่งสินค้าให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 4. ตรวจเช็คสินค้า รับเข้าสินค้าเข้าระบบ รวมทั้งรายงานการจัดซื้อและยอดค้างส่งจากผู้ขายในแต่ละเดือน 6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางเลน นครปฐม

1.พิจารณาและคัดเลือกผู้ขายโดยปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบคุณภาพ 2.สั่งซื้อสินค้าให้ตรงตามแผนการการสั่งซื้อ ทั้งในเรื่องของกำหนดวันเข้าของสินค้า คุณภาพของสินค้า 3. ติดตามผลการสั่งซื้อว่า supplier ได้รับใบสั่งซื้อหรือไม่และแจ้งกำหนดวันของเข้าแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ติดตามดูสินค้าที่ทำการสั่งซื้อที่เข้ามาทุกครั้งตรวจดูความถูกต้องลักษณะของสินค้าตรงตามสเปคหรือไม่ 5.ศึกษาหาข้อมูลของสินค้าใหม่เพื่อพู…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Emporium tower , BTS พร้อมพงษ์

ต้องการรับเจ้าหน้าที่คลังสินค้า หลายอัตราเป็นพนักงานประจำ สัมภาษณ์ รู้ผลทันที ฐานเงินเดือน 13000 -20000 บาท เข้างาน 9.00 - 18.00 ทำงาน 5-6 วันต่อสัปดาห์ หยุดนักขัตฤกษ์ ที่คลังสินค้ามีแอร์ หน้าที่ -ดูแลสินค้าให้อยู่ตามหมวดหมู่ -นับจำนวนสินค้า -นำสินค้าลงกล่อง ตามออเดอร์ -แพ็คสินค้า -** หากสามารถทำ Reportรายวันผ่าน Excel ได้ สามารถ ต่อรองฐานได้**

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 มกราคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางเลน นครปฐม

1. กำกับ ควบคุม ดูแลงานของฝ่ายบริหารคลังสินค้า 2. กำกับ ควบคุม ดูแลงานของฝ่ายกระจายสินค้าของแผนกคลังสินค้า 3. ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญา 4. เรียนรู้ระบบและโปรแกรมต่างๆ ที่มาช่วยในการทำงาน 5.วางระบบการบริหารจัดการภายในฝ่ายคลังสินค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 6. ติดต่อลูกค้าและกำหนดราคาค่าบริการของลูกค้าแต่ละราย 7.พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่มีผลกระทบต่อระบบคุณภาพก…

เงินเดือน: 11,000
อัพเดท: 15 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: หมู่บ้านThe Implace ถนนบางบอน3 เขตบางบอน 10150

- ตรวจรับสินค้าเข้า-ออก - ทำเอกสารบันทึกบัญชีของเข้า ของออก - ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคลังเก็บของ