ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 494 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

1.เจรจา จัดซื้ออุปกรณ์ งานก่อสร้าง-ตกแต่ง, โครงการ, อาคาร, โรงแรม 2.จัดซื้ัอ-จัดหา แหล่งร้านค้า กลุ่มอาหาร-เครื่องดื่ม, อุปกรณ์งานก่อสร้าง-ตกแต่ง, โครงการ, อาคาร, โรงแรม 3.บริหารจัดการควบคุมทีมงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 4.วิเคราะห์, แก้ปัญหา, และพัฒนางาน และทีมงาน 5.นำแสนอแผนงานในแผนก 6.เจรจาต่อรองเงื่อนไขการค้า และราคากับร้านค้า 7.บริหารจัดการระบบงานเอกสาร และจัดรายงาน 8.ประสานงานภายในและภาย…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: เทพารักษ์

ลักษณะงาน - จัด Stock สินค้าพร้อมทั้งตรวจเช็คจำนวนสินค้า เพื่อกระจายตามสาขาที่ดูแลรับผิดชอบ ได้อย่างถูกต้อง ตรงเวลาที่กำหนดตามรอบขนส่ง - รับสินค้าเข้าระบบ/ตรวจนับสินค้า - จัดทำรายงานสินค้า/เข้า-ออก - สามารถยกสินค้าได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี (ใกล้บิ๊กซี ดาวคะนอง)

- เบิกจ่ายอุปกรณ์ของช่าง - คีย์ข้อมูลต่าง ๆ - รับสินค้าภายในและภายนอก

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 ตุลาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ตรวจสอบดูแลกระบวนการในคลังสินค้าให้เป็นไปตามระบบที่กำหนด ตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในคลังสินค้า พัฒนาคลังสินค้าให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 8 ตุลาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท นาริด้า กรุ๊ป จำกัด (หลังกระทรวงมหาดไทย เสาชิงช้า)

-ดูแลจัดการพื้นที่เก็บสินค้า/อุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด -ทำการเบิกจ่ายสินค้าเข้า/ออกและรับคืนสินค้า/อุปกรณ์จากคลังสินค้า -ตรวจรับสินค้า -ประสานงานการเบิกจ่ายสินค้า/อุปกรณ์ไปให้แผนกอื่นๆได้ทันเวลาและถูกต้อง -จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ การหมุนเวียนเข้า/ออก/รับคืนของสินค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 ตุลาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 157/4 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310

(1) ดำเนินการจัดหาในประเทศและต่างประเทศ (2) บริหารจัดการด้านการจัดหาตั้งแต่ต้น จนถึงส่งมอบของให้ผู้ใช้งาน และผู้ขายได้รับค่าสินค้า (ตั้งแต่วางแผนการจัดหา แสวงหาและคัดเลือกผู้ขาย ดำเนินการตามกระบวนการจัดหา ติดตามการจัดหา กำหนดการส่งมอบทันตามกำหนดใช้งาน ตรวจรับ ส่งเคลม และส่งเบิกจ่าย) (3) บริหารจัดการงานทะเบียนผู้ขายและผู้ให้บริการ ตั้งแต่ คัดเลือก ขึ้นทะเบียน ประเมิน (4) ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขา…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 กันยายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยูเนียน อินต้า : 306/2-3 ถนนจักรเพชร ต. วังบูรพาภิรมย์ อ. พระนคร จ. กรุงเทพมหานคร 10200

จัดเรียงสินค้าและเช็คสต็อกสินค้าของห้างต่างๆ

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 12 กันยายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: หลังกระทรวงมหาดไทย เสาชิงช้า เขตพระนคร กทม

บริหารจัดการด้านงานคลังสินค้าทั้งระบบ เช่น - รับเข้าอุปกรณ์/สินค้า - จ่ายอุปกรณ์/สินค้า - ติดตามอุปกรณ์/สินค้าที่เบิกใช้ - รับเข้าสินค้าที่เหลือจากการเบิกใช้ - ควบคุมสินค้าคงคลัง - จัดการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด

1. ติดต่อบริษัทผู้ขาย 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทและนอกบริษัท 3. สืบเสาะหาบริษัท ผู้ขายรายใหม่ ๆ 4. ต่อรองราคากับบริษัทต่าง ๆ เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม 5. ติดต่อประสารงานกับหน่วยงานราชการ 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามผู้บังคับบัญชาหมอบหมาย 7. จัดทำและรวบรวมรายละเอียดของโครงการ 8. หาข้อมูลจาก Supplier เพื่อนำข้อมูลมาประมวลราคาในการพิจารณาซื้อ 9. จัดทำใบเสนอราคา และงบประ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รวบรวมข้อมูลรายการขอซื้อ เพื่อจัดทำรายงานสรุปการขอซื้อให้ผู้บังคับบัญชารับทราบและประกอบการตัดสินใจ ในการดำเนินการต่อไป 2. ติดต่อ และประสานงานกับร้านค้า เพื่อประสานงานให้การจัดส่งสินค้าเป็นไปอย่างมีระบบ และตรงตามความต้องการใช้สินค้าของหน่วยงานต่าง ๆ 3. ประสานงานและจัดส่งใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้าง รายการการสั่งซื้อวัสดุของโครงการต่าง ๆ เพื่อให้โครงการรับทราบและจัดเตรียมส…