ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 515 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 กันยายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: รามคำแหง ซอย 11 ประจำโกดัง

1. วางแผนและควบคุมระบบการจัดการภายในคลังสินค้า 2. บริหารจัดการกำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนการปฎิบัติงานของบริษัทฯ 3. บริหารการรับ-ส่ง สินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 5. ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 กันยายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

-วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชีต้นทุน เพื่อคำนวนต้นทุนของสินค้่า -จัดทำรายงานเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนมาตรฐานกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง และทำการวิเคราะห์สาเหตุที่เกิดขึ้นได้ -ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน งบประมาณ จัดทำรายงานเปรียบเทียบ ผลประกอบการงบประมาณ และทำการวิเคราะห์ข้อมุลได้ -จัดทำรายงานต้นทุนสินค้า นำเสนอต่อผู้บริหาร ตรวจสอบและควบคุมการตรวจนับสินค้าคงเหลือ และกระทบยอดในระบบ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 กันยายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: Chokthavee Textile

พนักงานดูแลคลังสินค้า จัดเก็บสินค้า จัดสินค้าเพื่อส่ง ทำสต๊อกสินค้า ห่อสินค้าเพื่อส่ง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

เงินเดือน: 14,000
อัพเดท: 10 สิงหาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: คลัง best express สาขาลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง

1. ดูแลบริหารจัดการสาขา ประสานงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ดูแลพนักงานและดูแลภาพรวมให้เป็นไปตามวินัยที่ทางบริษัทกำหนดไว้ 3. ตรวจสอบพัสดุขาเข้า-ออก ตรวจสอบเงิน COD และจัดทำรายงาน 4.สรุปการรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน 5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชาได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 มีนาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาฯ อมตะซิตี้ ชลบุรี

- จัดสินค้าส่งลูกค้าตามเอกสารจัดส่งสินค้าให้ถูกต้องทันเวลา - จัดการงานคลังสินค้าด้วย FIFO - รับงาน บันทึก จัดเรียงจัดเก็บ และเช็คสต๊อกสินค้า - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 14,000
อัพเดท: 19 มีนาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาฯ อมตะซิตี้ ชลบุรี

- ควบคุมดูแลการจัดสินค้าให้ถูกต้องทันเวลา - ควบคุมดูแลการจัดการด้วย FIFO - บันทึกสินค้ารับเข้า-ออก เช็คสต๊อก สรุปยอดสต๊อก - เอกสารต่างๆ ของแผนก - และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 มีนาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: บมจ.เอื้อวิทยา

1.ดูแล ปรับปรุงระบบการจัดเก็บ จัดส่ง การควบคุม ตรวจสอบ การเบิกจ่าย ในงานคลังสินค้า ทั้งวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และสินค้าสำเร็จรูป 2.บริหาร จัดการงานคลังสินค้า Inventory&Management บริหารคน บริหารงาน เคลื่อนย้าย ลำเลียง ขนส่ง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มีนาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: 24 หมู่ที่ 14 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 02-420-3992

-จัดเก็บและดูแลรักษาสินค้า วัสดุอุปกรณ์ พร้อมทั้งติดป้ายบ่งชี้สถาณะ -ทำการรับวัสดุตามใบสั่งซื้อ เช็คจำนวนและตรวจสอบคุณภาพก่อนรับเข้าสต๊อก -เบิก-จ่าย วัสดุตามใบเบิกจ่าย และทำการตัดสต๊อกเพื่อให้ตรงกับยอดสต๊อกจริง

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 4 มีนาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี

- ขับรถโฟร์คลิฟท์รับงานจัดเก็บเข้าสต๊อค - ควบคุมเข้า-ออกวัตถุดิบ, งานชุบ, เช็คสต๊อค, ตัดวัตถุดิบตามสเปค - อื่น ๆ ตามที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 10 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: เลขที่348 ถนนเทอดไท แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

1.นับจำนวนสินค้า สรุปยอดจำนวนสินค้าคงเหลือ 2.คีย์ข้อมูลใน Excel 3.จัดหาพื้นที่ในการเก็บสินค้า 4.เดินของ ยกสินค้า 5.ติดรถส่งสินค้า