ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 72 รายการ

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 22 มกราคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารพงษ์สุภี ชั้น 5A

โทรติดตาม สินเชื่อเช่าซื้อ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่ค้างชำระเกิน 6 งวด โทรติดตามประจำออฟฟิศ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Sino office

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

- ตรวจสอบสัญญาจ้างบริการมาตรฐานบริษัท เพื่อให้นิติกรรมสัญญานั้นมีราย ละเอียดข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการ ทำนิติกรรมนั้น - ร่างสัญญา และเช็ครายละเอียดข้อกฎหมายในเอกสารต่าง ๆ ของงาน โครงการ เพื่อให้เอกสารดังกล่าวมีความถูกต้อง เพื่อเสนอผู้บริหารลงนาม - ตรวจสอบเอกสารงานโครงการ และเอกสารทางกฎหมาย - ประสานงานกับทนายความภายนอก - จัดทำรายงานการติดตามความคืบหน้า สร…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 เมษายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: 14/4 ม.1 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ประสานงานเกี่ยวกับหน่วยราชการต่าง ๆ ในพื้นที่

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด

1. พิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ตรวจสอบ ยกร่างกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง กฎ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ 2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่มีผลกระทบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ และอำนวยความสะดวกในการทำงานโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 3. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมา…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 เมษายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงานและหน้าที่รับผิดชอบ 1. จัดทำและตรวจสอบร่างสัญญาและเอกสารที่มีผลทางกฎหมายกับบริษัท 2. ดำเนินการและติดตามความคืบหน้าของธุรกรรมทางกฎหมายของบริษัท 3. ติดตามข้อมูลการปรับปรุงข้อกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและนำเสนข้อมูลต่อผู้บริหาร 4. เป็นทนายที่ได้รับการแต่งตั้งมอบหมายจากบริษัทในการดำเนินคดีความทางกฎหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 ตุลาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

-มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท -จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท,ผู้บริหารและประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนบันทึกการประชุม/รับผิดชอบดูแล,จัดเตรียม,เก็บเอกสารสำคัญต่างๆ -ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย,กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน กลต.ที่ผู้บริหารควรรับทราบ -จัดทำเอกสารและทำการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 มิถุนายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สนง.นิติปรีชา ซอยข้างปทุมวันรีสอร์ท ข้างกรมปศุสัตว์

รับเรื่องติดต่อประสานงาน ใช้social media ในการติดต่องาน ติด BTS พญาไท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท จัสติค อินเตอร์ ลอว์ กรุ๊ป จำกัด

- พนักงานประจำ - สามารถร่างคำร้อง / คำแถลง - ยื่นเอกสารที่ศาล / กรมบังคับคดี - ใบอนุญาตว่าความ **งานสืบทรัพย์ / บังคับคดี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)**

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซอยเพชรเกษม 81

จัดเตรียม/เก็บเอกสาร, ตรวจสอบเอกสาร, คีย์ข้อมูลเข้าระบบ