ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 75 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 ธันวาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด

ดูแลด้านงาน จป. และ กฏหมายต่างๆ ของบริษัท

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 2 สิงหาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารพงษ์สุภี ชั้น 5A

โทรติดตามหนี้ ประเภทเข่าซื้อรถยนต์ และจักรยานยนต์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 กรกฎาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

- Provide legal assistance and advice to the business and operational units across a variety of legal matters e.g. technical regulations, advertising, tax, customs, HR. - Draft, review, negotiate and manage all types of legal documents including group and non-group agreements, commercial agreements, property agreements, and legal binding documents. - Optimize legal and business security/compli…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 มีนาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่แพรกษา

-จัดการงานด้านกฏหมาย งานนิติกรรมสัญญา งานข้อบังคับ ระเบียบและคำสั่งของ บริษัทฯ หรือกฏหมายทั้งหมด -ประสานงานด้านกฏหมายของบริษัทฯ ร่างสัญญา, ข้อตกลง,นิติกรรมต่างๆ และเอกสารอื่นๆ ทางกฏหมาย

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 27 มกราคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: นนทบุรี

ติดตามทวงถามเร่งรัดหนี้สิน และเจรจาประนอมหนี้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Sino office

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

- ตรวจสอบสัญญาจ้างบริการมาตรฐานบริษัท เพื่อให้นิติกรรมสัญญานั้นมีราย ละเอียดข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการ ทำนิติกรรมนั้น - ร่างสัญญา และเช็ครายละเอียดข้อกฎหมายในเอกสารต่าง ๆ ของงาน โครงการ เพื่อให้เอกสารดังกล่าวมีความถูกต้อง เพื่อเสนอผู้บริหารลงนาม - ตรวจสอบเอกสารงานโครงการ และเอกสารทางกฎหมาย - ประสานงานกับทนายความภายนอก - จัดทำรายงานการติดตามความคืบหน้า สร…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 เมษายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: 14/4 ม.1 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ประสานงานเกี่ยวกับหน่วยราชการต่าง ๆ ในพื้นที่

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด

1. พิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ตรวจสอบ ยกร่างกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง กฎ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ 2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่มีผลกระทบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ และอำนวยความสะดวกในการทำงานโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 3. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมา…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 เมษายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงานและหน้าที่รับผิดชอบ 1. จัดทำและตรวจสอบร่างสัญญาและเอกสารที่มีผลทางกฎหมายกับบริษัท 2. ดำเนินการและติดตามความคืบหน้าของธุรกรรมทางกฎหมายของบริษัท 3. ติดตามข้อมูลการปรับปรุงข้อกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและนำเสนข้อมูลต่อผู้บริหาร 4. เป็นทนายที่ได้รับการแต่งตั้งมอบหมายจากบริษัทในการดำเนินคดีความทางกฎหมาย