ประเภทงาน

แสดง 601- 608 จาก 608 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 ธันวาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 9 โซน C

ทำงานในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำอยู่ที่สำนักงานที่ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ติดต่อลูกค้า ขายสินค้าและบริการของทางบริษัทผ่านทางโทรศัพท์

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 15 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: สวนลุมไนซ์บาซาร์

ขายงานบริการขนส่งใน และต่างประเทศ และงานบริการเดินพิธีการศุลกากร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 ตุลาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 ตุลาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -