ประเภทงาน

แสดง 61- 70 จาก 77 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ / ตามเขตพื้นที่ ที่ตกลง

- การแนะนำบริษัทฯ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า - นำเสนอข้อมูลแนะนำบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย ให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: กทม

วิเคราะห์ยา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 พฤษภาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสาคร

ดูแลงานภายในห้อง Lap

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 พฤษภาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหิดล

ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยามหิดล ต้องการรับสมัครผู้ช่วยวิจัยไม่จำกัดจำนวน

เงินเดือน: 8,000
อัพเดท: 20 มีนาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: 487/3 ม 6 สมุทรปราการ

เสนอขายเคมีภัณฑ์ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 มีนาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ ฯ

ประจำแผนก X-RAY

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 8 มีนาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: Dongsung NSC (Thailand) Co., Ltd.

ดูแลรับผิดชอบให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 ตุลาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: จ.เชียงใหม่

ควบคุมดูแลการติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กันยายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตึกอปร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาฯ

ช่วยงานวิจัยในห้องปฎิบัติการ