ประเภทงาน

แสดง 271- 277 จาก 277 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 ธันวาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 15 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงใหม่

ผู้ช่วยในการค้นหาข้อมูลเพื่อดำเนินโครงการภาคภาษาอังกฤษ (Data research assistance) แปลเอกสารภายในสำนักงาน EDIT งานเขียนที่เกิดจากงานแปลเอกสารร่วมกับทีมงาน มีส่วนร่วมกับทีมจัดการในการดำเนินงานโครงการของบริษัทฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 สิงหาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตพื้นที่เดอะมอลล์บางกะปิ

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตพื้นที่เดอะมอลล์บางกะปิ

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตพื้นที่เดอะมอลล์บางกะปิ

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตพื้นที่เดอะมอลล์บางกะปิ

- - -