ประเภทงาน

แสดง 91- 100 จาก 1,183 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ้อมน้อย

ทำบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท จิตตรงเคมีภัณฑ์ จำกัด ที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เลขที่ 36 ซอยเสรีไทย 87 ถนน เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 02-540-1200 โทรสาร : 0-2540-1201-2

-จัดทำใบแจ้งหนี้และบันทึกบัญชี -ตรวจสอบเงินรับชำระ จัดทำใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชี -จัดทำเอกสารการหักบัญชีเงินฝาก เอกสารการตัดบัตรเครดิตของลูกค้า -จัดทำรายละเอียดลูกหนี้คงค้าง และรายละเอียดอายุลูกหนี้ทุกสิ้นเดือน -ติดตามและจัดทำเอกสารทวงถามกรณีลูกหนี้มียอดค้างเกินกำหนดชำระ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา อายุ 23-32 ปี มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี กรณีมีประส…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 เมษายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมเมืองใหม่บางพลี

1. บันทึกรายรับ-รายจ่าย 2. บันทึกต้นทุนต่างๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 เมษายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เอ็ม.เค.แอล. จำกัด เลขที่ 168/88 ม.5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ซอยกระทุ่มล้ม 32 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

1. บันทึกยอดเงินรับลงในระบบ ฯ 2. ตรวจสอบเอกสาร จัดทำบิลและส่งใบวางบิล 3. จัดทำสรุปรางงานลูกหนี้ที่จัดเก็บและสถานะลูกหนี้คงค้างรายเดือน 4. ติดตามลูกหนี้คงค้าง 5. สรุปยอดขายประจำเดือน 6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 18,000
อัพเดท: 4 เมษายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

บันทึกเจ้าหนี้การค้า บันทึกการจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้แต่ละรายและบันทึกรายการตัดยอดบันชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.งด.3/ภ.ง.ด.53 และจักทำภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) เพื่อยื่นภาษีประจำเดือน บันทึกบัญชีการจ่ายเงินสดย่อย (Petty Cash Voucher) จัดทำใบแจ้งยอดบัญชีเพื่อวางบิล,เก็บเช็ค ลูกหนี้ ทางไปรษณีย์,E-mail กระทบยอดรายการต่าง ๆ เพื่อนให้ตรงกับ GL และ Report ติดตามประเด็นที่ค้าง ตลอ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารมหาเศรษฐี ซอย รัตนาธิเบศร์ 3

สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือนต่างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ทำเงินเดือน ออกใบแจ้งหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 88/23 หมู่ที่ 9 ซอยอยู่เจริญ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ลักษณะงาน :: * ดูบัญชีรายรัย-รายจ่าย ซื้อ ขาย สต็อค * ทำใบวางบิล/ใบเสร็จรับเงิน * ดูแลเรื่องเอกสารต่างๆ * ดูแล และจัดเก็บเอกสารทางการบัญชี * ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ

เงินเดือน: 18,000
อัพเดท: 10 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: สุขุมวิท 33/1

1.จัดทำใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ทุกเดือน 2.จัดทำใบแจ้งหนี้ 3.จัดทำรายงานประกันสังคม 4.จัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย 5.ยื่นแบบภาษี ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 และภพ.30 ประจำทุกเดือน 5.ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 6.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 111/94-95 ถนน รัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

1. Being responsible for all accounting & Finance functions activities relating to AP, AR, GL, Payment, cash flow forecasts and cash management 2. Reviewing and ensuring the accuracy of P&L, balance sheet, cash flow and general ledger accounts 3. Conducting transaction reconciliations, month-end closures and year-end closures, and preparing all related financial reports to manag…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ ชั้น11ห้องอี3 138/19 ถนนนเรศ สี่พระยา บางรัก

ออกใบเสร็จ เดินแบงค์ ทำรีพอต