ประเภทงาน

แสดง 71- 80 จาก 329 รายการ

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 10 มิถุนายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: พญาไท

รายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน : ที่ปรึกษาด้านบริการ (ศูนย์บริการเบนซ์) อัตราที่รับ : หลายอัตรา รูปแบบงาน : พนักงานประจำ ประเภทงาน : ช่างเทคนิค/ช่างอิเล็คทรอนิค/ช่างไฟฟ้า สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตพญาไท เงินเดือน(บาท) : 17,000-25,000 บาท + เบี้ยขยัน + ส่วนแบ่งช่าง หน้าที่ความรับผิดชอบ : ต้อนรับลูกค้ำ และรับงำนซ่อม • พูดคุยกับลูกค้าว่าตำแหน่งใดบ้างที่ต้องซ่อม และไปลอ…

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 10 มิถุนายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: พญาไทย

รายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบารุง (ศูนย์บริการเบนซ์) อัตราที่รับ : หลายอัตรา รูปแบบงาน : พนักงานประจำ ประเภทงาน : ช่างเทคนิค/ช่างอิเล็คทรอนิค/ช่างไฟฟ้า สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตพญาไท เงินเดือน(บาท) : 10,000-13,000 บาท + เบี้ยขยัน + ส่วนแบ่งช่าง ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านช่างซ่อมบำรุงรักษา หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1 งานซ่อมบารุงรักษา • ปฏิบัติงานบ…

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 10 มิถุนายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: พญาไท

รายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมระบบรถยนต์ (ศูนย์บริการเบนซ์) อัตราที่รับ : หลายอัตรา รูปแบบงาน : พนักงานประจำ ประเภทงาน : ช่างเทคนิค/ช่างอิเล็คทรอนิค/ช่างไฟฟ้า สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตพญาไท เงินเดือน(บาท) : 17,000-20,000 บาท +เบี้ยขยัน + ส่วนแบ่งช่าง หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1 งำนวิเครำะห์ • สามารถวิเคราะห์ปัญหาของรถที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนได้อย่างลุล่…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 พฤษภาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

ทำการผลิตชิ้นส่วนของ สินค้าตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน โดยใช้เครื่องจักรตามขั้นตอนในการผลิตและผลิตให้ทันตามที่กำหนดไว้ใน Working Order รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้สะอาดและสามารถใช้งานได้อย่างปกติอยู่เสมอ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 มีนาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานสมุทรสาคร

ช่างกลโรงงาน ซ่อมบำรุง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 มีนาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: TR-Lighting ตลาดพูนทรัพย์

รับสมัครช่างติดตั้งอุปกรณ์ประดับยนต์ เช่น ไฟหน้า ไฟซีนอน ไฟตัดหมอก อุปกรณ์กันขโมย ชิ้นงาน อุปกรณ์ประดับยนต์ ฯลฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ

1) การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด 2) การตรวจวัดและเก็บข้อมูลด้านพลังงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 มกราคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: แพรกษา ปากน้ำ สมุทรปราการ

ทำงานช่างตามสาขาที่ตนเองถนัด ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 11,000
อัพเดท: 3 ธันวาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงรถยนต์ให้กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการ รวมถึงทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: นครปฐม

ซ่อม,ดูแล,ตรวจสอบ,แก้ไข โครงสร้างของบริษัท