ประเภทงาน

แสดง 261- 270 จาก 329 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รับเครื่องมือสอบเทียบ / ปรับเทียบจากพนักงานรับ-ส่งเครื่องมือ ดำเนินการสอบเทียบ / ปรับเทียบ เครื่องมือลูกค้าตามขั้นตอน ดูแลรักษา เครื่องมือสอบเทียบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ จัดทำรายงาน แจ้งผลการปฏิบัติงานรวมถึงปัญหาในงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงาน

ดูแล ควบคุม ซ่อมแซม เครื่องจักร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -