ประเภทงาน

แสดง 251- 260 จาก 329 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

ซ่อม/ประกอบ รถยนต์ ตั้งแต่ 4 - 18 ล้อ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ - PLC - Boiler - เครื่องยนต์รถ - ไฟฟ้าอาคาร - ระบบทำความเย็น - อุปกรณ์ครัวขนาดใหญ่

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ (เป็นส่วนใหญ่) และต่างจังหวัด

ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องทำความสะอาดทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด