ประเภทงาน

แสดง 231- 240 จาก 329 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 สิงหาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 สิงหาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 สิงหาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: สนญ.

ซ่อมเครื่องจักรกลหนัก, backhoe, อิเลคโทรนิคส์และงานไฟฟ้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 สิงหาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 25 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด โรงงานท่าหลวง จ.สระบุรี

งานด้านการซ่อมบำรุงและรักษาเครื่องจักร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-