ประเภทงาน

แสดง 81- 90 จาก 470 รายการ

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 10 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท โทเร พลาสติก พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ตรวจสอบและบันทึกผลการปฎิบัติงานประจำวัน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

ทำงานเข้ากะได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

ขับรถส่งของ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท โทเร พลาสติก พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ควบคุมดูแลแม่พิมพ์และการบำรุงรักษาเเม่พิมพ์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท โทเร พลาสติก พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

สามารถใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพของชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน รวมทั้งการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ตลอดจนขั้นตอนการบำรุงรักษา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ซายน์ ซัพพลายเออร์ จำกัด 24/61 ซอยพหลโยธิน 56 แยก 4 (งอกเงย) ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

- ผลิต และ ควบคุมคุณภาพงาน ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า - ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน ถนนนวมินทร์ ใกล้ตลาดอินทรารักษ์

วิเคราะห์วัตถุดิบ ยากึ่งสำเร็จรูป ยาสำเร็จรูป

เงินเดือน: 14,000
อัพเดท: 13 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

รับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมคุณภาพ การตรวจและทดสอบ พัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้ปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เทพรดาภรณ์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

หน้าที่และรายละเอียดของงาน - ทำการผลิตกล่องกระดาษ ไส้กล่อง ตามมาตรฐานและคำแนะนำการผลิต - ทำงานตามวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของสินค้า - ประสานงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน เอกสารประกอบ - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาวุฒิการศึกษา - รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน (ถ่ายรูปหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ชลบุรี

ควบคุมและประสานงานในไลน์การผลิต