ประเภทงาน

แสดง 41- 50 จาก 470 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 สิงหาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซ.กิ่งแก้ว 21/2 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี

บรรจุและตรวจสอบคุณภาพสารดูดความชื้น เตรียมงามส่งลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดลำพูน

- บริหารจัดการการทำงานในส่วนงานวิศวกรรม - ให้คำแนะนำ และพลักดันการทำงานของส่วนงานวิศวกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน - จัดทำแผน และแนวทางการดำเนินกิจกรรมของส่วนงานวิศวกรรม - ติดตามและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของส่วนงานวิศวกรรมให้กับทางผู้บริหาร - ร่วมดำเนินการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนส่วนงาน Production - ดำเนินกิจกรรมในการสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดลำพูน

- Implement the QA/QC management system at site - Coordinate with the customers representative on all quality matters - Coordinate all receipt inspections - Distribute relevant QA/QC documentation to production site - Verify that the quality related site activities are in accordance with the applicable codes and standards - Participate in the site internal and external site audits - Co…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทยูโรเซรามิค เทคโนโลยี จำกัด

พนักงานรายวันและรายเหมา ทำงานในไลน์ผลิต 8.00 น- 17.00 น. + โอที 2 ชั่วโมงหรือมากกว่า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยูโรเซรามิค เทคโนโลยี จำกัด

ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 268 ม.1 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

-รับผิดชอบในการประสานงาน การต้อนรับ การจัดการและการจัดเตรียมประชุมดูแลเอกสารการประชุม -ประสานงานและนัดหมายการประชุมทั้งภายนอกและภายในบริษัท -ดูแลรับผิดชอบงานระบบเอกสาร หรือข้อมูลอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 268 ม.1 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

-ควบคุมระบบคุณภาพ ISO, HACCP, GMP, HALAL -ประสานงานกับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 25 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ.ปริมณฑล.

-ควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการผลิต -ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าระหว่างการผลิต -เช็คสต๊อควัตถุดิบ -จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง -ดูแลความสะอาดเรียบร้อยและสิ่งแวดล้อมภายในแพล้น์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ.ปริมณฑล.

-ขับรถโม่ขนส่งคอนกรีตไปส่งยังจุดที่ลูกค้าระบุ -ดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาด และความพร้อมในการทำงาน -ดูและความสะอาด และสิ่งแวดล้อมในแพล้นท์

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 25 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ.ปริมณฑล.

-ตรวจสอบคุณภาพคอนกรีต -ประสานงานให้บริการลูกค้าหน้างาน -ดูแลความสะอาดเรียบร้อยและสิ่งแวดล้อมในแพล้นท์