ประเภทงาน

แสดง 461- 470 จาก 470 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานสระบุรี

ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: จ.สมุทรปราการ

- พนักงานฝ่ายผลิต

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 มีนาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางปะกง

ตรวจสอบการบันทึกผลการตรวจสอบต่างๆ ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามแผน ตรวจสอบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: รามอินทรา 39

ผลิตวัตถุดิบและส่วนผสมตามกระบวนการผลิต

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 สิงหาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานรังสิต

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -