ประเภทงาน

แสดง 21- 30 จาก 470 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 มกราคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Site งานของลูกค้า

บริการตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรมโดยเทคนิคไม่ทำลาย ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบงานเชื่อมโลหะ โดยวิธีไม่ทำลาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 ตุลาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ทำเกี่ยวกับน้ำมันใช้แล้ว ฝ่ายรับงาน และผลิต

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 กันยายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางนา-ตราด กม.17

1.ช่วยปิดขอบชิ้นส่วนไม้ตามตั๋วผลิต 2.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 กันยายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางนา-ตราด กม.17

1. คำนวณ BOM สูตรการผลิต 2. วางแผน material และ stock 3. ออกตั๋วสั่งผลิต 4. รายงานสรุปผลการผลิต

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 สิงหาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: นครสวรรค์

ผลิตประตู-ประตูหน้าต่าง ในโรงงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 มิถุนายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: 99/9 ม.8 ถนนเหล่านาดี ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังงหวัดขอนแก่น 40000

คุมเครื่องจักรในแผนก ตีเชือก/ตีด้าย/มัดด้าย ควบคุมการผลิตสินค้าให้ตรงตามแผนการผลิต

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 เมษายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท มาร์เวล จิวเวลรี่ จำกัด

การหล่อชิ้นงาน ตัวเรือนเครื่องประดับ ด้วยเครื่องหล่อไฟฟ้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 มีนาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท สุขุมพาณิชย์ จำกัด

ควบคุมกระบวนการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 20 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เดอะ กาแฟ การ์เต็ล จำกัด

ดูแลคลังสินค้าในโรงคั่วกาแฟ ช่วยผลิตกาแฟคั่ว แพค เพื่อนำส่งลูกค้า ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องคั่วกาแฟ ห้องเก็บกาแฟ จัดส่งสินค้า ช่วยขนย้ายวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อจัดบูธและฝึกอบรมนอกสถานที่

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เกี๊ยกทอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1. ร่วมนำเสนอแผนงาน และนโยบายด้านคุณภาพร่วมกับผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด และนำไปใช้ 2. ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด 3. ควบคุม ติดตามการดำเนินการด้านคุณภาพสินค้าตามนโยบายที่ได้รับ 4. ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 5. จัดทำรายงานสรุปข้อตามนโยบายด้านการควบคุมคุณภาพ รวมถึงรายงานปัญหาที่พบ และร่วมนำเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไข 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้…