ประเภทงาน

แสดง 81- 90 จาก 95 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ - รัชดา

- Penetrating new key accounts to expand customer base. - Strong interpersonal skills, sales acumen and self-motivated.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมบางพรี

ออกหาลูกค้าเพื่อขายเหล็กเกรดพิเศษ เข้าบริษัทฯ เฉพาะวันจันทร์ ศุกร์ เสาร์ หรือเวลาที่ผู้บริหารนัดประชุมด่วน นอกนั้นออกหา Order

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 เมษายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าและงานขายระบบป้องกันภัยภายในบ้าน หรืองานขายไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็น ปริญญาตรี คณะ: วิศวกรรมศาสตร์, สาขา: อิเลคทรอนิกส์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 เมษายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: 5/16 –17 ซอยอุดมทรัพย์ ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

• อายุ 25 -30 ปี • วุฒิปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชลประทาน, สาขาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ • มีประสบการณ์ในด้านการขายเชิงเทคนิคมาประมาณ 3 -5 ปี • มีบุคคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักด้านการขาย และชอบความท้าทาย • หากมีความรู้ทางเทคนิคในการประยุกต์ใช้ระบบสาระสนเทศ (IT) หรือระบบเครือข่าย (Network) ในงานวิศวกรรมต่างๆ จะได้รับการพิจ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 มกราคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ

ติดต่อลูกค้าภายในและนอกประเทศ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 มกราคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ

ติดต่อลูกค้าภายในและนอกประเทศ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มกราคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: คลอง 2 ปทุมธานี

ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าและงานติดตั้งระบบไฟฟ้า Service ลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 ธันวาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางนา-ตราด กม.23

ดูแลด้านการขาย-ช่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 มิถุนายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯและปริมณฑล

ติดต่อลูกค้า (ทั้งเก่าและใหม่) แนะนำสินค้า รับผิดชอบงานขาย ขยายตลาด ดูแลลูกค้าตามเขตที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมหลายประเภท