ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 96 รายการ

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 12 ตุลาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เบสตารี่88 (ประเทศไทย)

- ให้คำปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ปืนเชื่อมและเครื่องจักรอุตสาหกรรม - รองรับการขายในการสาธิต และ ให้ข้อมูลการบำรุงรักษา - บริการหลังการขายให้ลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 มกราคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: 50/1 ซอยติวานนท์ 40 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี

-เสนอผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟUPSให้กับลูกค้า -ศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่ -เข้าพบลูกค้าเพื่อหาข้มูลสินค้า ตลาดการแข่งงขัน -วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 พฤศจิกายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารอิตัลไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1. สื่อสาร ประสานงานกับวิศวกรของฝั่งลูกค้า หรือ Supplier 2. ถอดจำนวน นับจำนวนอุปกรณ์ในแบบ เช่น ไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศเพื่อใช้วางแผนในการนำงานโครงการ 3.สามารถอ่านแบบ เขียนแบบ ตรวจสอบความถูกต้องของแบบได้อย่างแม่นยำ 4. งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

เงินเดือน: 18,000
อัพเดท: 16 เมษายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ เลขที่ 39 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แขวงดอกไม้

1. แนะนำสินค้าและบริการให้กับลูกค้า และดูแลประสานงานลูกค้าหลังการขาย 2. แนะนำวิธีการใช้งานสินค้า/อินเวอร์เตอร์และระบบควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 3. ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ และระบบควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 4. ถอดแบบประเมินราคาตู้ไฟฟ้า และงานด้านวิศวกรรมต่างๆ 5. ประเมินราคาเบื้องต้น ทำใบเสนอราคา และจบงานขายได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 เมษายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ เลขที่ 39 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แขวงดอกไม้

1. แนะนำสินค้าและบริการให้กับลูกค้า 2. ทำใบเสนอราคา ปิดงานขาย และดูแลประสานงานลูกค้าหลังการขาย 3. แนะนำและสอนวิธีการใช้งาน/ติดตั้ง และเซตพารามิเตอร์ของอินเวอร์เตอร์ให้ลูกค้า 4. ตรวจเช็ค/ประเมินราคาตู้ควบคุมไฟฟ้า และระบบควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 5. รักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค่าใหม่ 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: โซนกรุงเทพและปริมณฑล

1. การขาย , การให้คำปรึกษา และเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับนายจ้าง 2. ใช้โปรแกรม CRM (Customer Relation Management) : จัดการความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ไม่ว่า จะเป็นการขาย การตลาด และการบริการ 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานบริการ (Service) 4. จัดทำระบบฐานข้อมูลลูกค้า จะเป็นระบบที่จัดเก็บประวัติต่างๆ ของลูกค้า , กลุ่มเป้าหมาย , พันธมิตร , ตัวแทนจำหน่าย , ผู้จำหน่าย , คู่แข่ง เป็…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 สิงหาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท วีที แมชชีนทูลส์ จำกัด

1.นำเสนอสินค้าของบริษัท 2.ขยายฐานลูกค้า 3.ทำรายงานการขาย 4.ขายสินค้าให้ได้ตามเป้า 5.ทำงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 สิงหาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บ.ไทยมิเตอร์ จก. สำนักงานใหญ่

- ขายและนำเสนอมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประปาให้กับราชการ เอกชน และโครงการ - จัดทำโครงงานเพื่อนำเสนอมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประปา - สนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิค

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 สิงหาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

มีความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ด้านไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด (พระราม3 )

1. บริหารทีมขายให้ขายได้ตามเป้าหมาย ทั้งยอดขายและกำไร 2. สร้างธุรกิจและตลาดใหม่ 3. พยากรณ์การขาย 4. วางแผนการขาย 5. วิเคราะห์ตลาด และการขาย 6. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และผู้แทนสินค้าที่บริษัทจำหน่าย 7. พัฒนาศักยภาพทีมขาย