ประเภทงาน

แสดง 71- 80 จาก 1,148 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 สิงหาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานผู้อำนวยการ ณ อาคาร EXC ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน

-ปฏิบัติงานด้านงานจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหารสัญญางานจัดซื้อและจัดจ้าง โดยวิธีการเปรียบเทียบราคา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและจัดทำเอกสารทางด้านพัสดุ ติดตามความก้าวหน้าของสถานะงานทั้งในและนอกแผนงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 สิงหาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท มอนสเตอร์ บุ๊ค

บริหารงานคลังสินค้าทั้งระบบ เช็คสต๊อกสินค้าคงคลัง วางแผนการขนส่งสินค้า - งานประจำ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไทยคาเมดะ จำกัด

- ควบคุมดูแลหม้อไอน้ำ หรือบ่อบำบัดน้ำเสีย - ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ - ให้ความร่วมมือในการจัดส่งน้ำเสียออกไปวิเคราะห์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไทยคาเมดะ จำกัด

1 ดำเนินการวางแผนและควบคุมการผลิต การใช้วัตถุดิบ เวลาในการผลิตและกำลังพลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการผลิต 3 ติดตาม ตรวจสอบการผลิตตามแผน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามกำหนดเวลา และสเป็คที่กำหนด 4 ปรับปรุงแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนแผนการผลิตตามสถานะงาน เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าได้ทันเวลา 5 ติดตาม และอัพเดทสถานะการผลิต เพื่อใช้เป็นข้อมูล…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลาดพร้าว 41 แยก 12

ขับรถส่งสินค้า ใน กทมและปริมณฑล

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส (ศูนย์กีฬาคลองจั่น) นวมินทร์ซ.10 ถ.นวมินทร์

- จบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา,พลศึกษา - ประสบการณ์ด้านสอนกีฬาว่ายน้ำ,แอโรบิก,เทนนิส,โยคะอย่างใดอย่างหนึ่งได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ - พนักงานประจำสามารถทำงานเป็นกะได้ ลักษณะงาน : ให้คำแนะนำและฝึกสอนกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ว่ายน้ำ,เทนนิส,โยคะ,แอโรบิก,จักรยาน ฯลฯ ดูแลสระว่ายน้ำ, เครื่องออกกำลังกายต่างๆ ติดต่อโทร.081-753-2055 สถ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด

1.ดูแลระบบงานรักษาความปลอดภัย/และหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งระบบ 2.ตรวจสอบ และสรุปการทำงานของหัวหน้าโซน/ เขตที่รับผิดชอบ เสนอผู้บังคับบัญชา 3.สำรวจพื้นที่ร่วมกับฝ่ายการตลาดกรณีหน่วยงานใหม่ 4.ประสานงานกับผู้ว่าจ้างตามความเหมาะสม หรือที่ได้รับมอบหมาย 5.สอบสวนกำหนดโทษของพนักงานรักษาความปลอดภัย 6.ควบคุมดูแลห้องพัก รปภ. 7.สอบสวนเหตุต่างๆในหน่วยงาน 8.จัดสาธิตการดับเพลิง 9.คัดเลือก/จัดเตรียมพนักงานร…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด

1.บริหารจัดการ ควบคุม มอบหมาย ติดตามงาน และรายงานผลงานของทีมงานประสานงาน และงานสรรหาอัตรากำลังคนของแต่ละพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 2.ควบคุม ดูแล จัดการ สั่งการ เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำหน่วยงาน 3.ควบคุม สั่งการและจัดการทีมสรรหาคนร่วมกับทีมสรรหา 4.ควบคุม สั่งการ จัดการ เรื่องรายละเอียดงานและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 5.ประสานงานทั่วไปและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผุ้บังคับบัญชา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดำเนินการรับสมัคร สัมภาษณ์ รปภ.ใหม่ พร้อมตรวจสอบ เอกสารการรับสมัครให้ถูกต้อง 2.ดำเนินการตรวจเช็คร่างกาย / โรคประจำตัว / ของผู้สมัคร ว่ามีความเหมาะสมกับการเป็นพนักงาน รปภ. หรือไม่ 3.จัดทำการเบิกเครื่องแบบพนักงาน อุปกรณ์ รปภ. ใหม่ 4.ดำเนินการจัดฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ทั้งภาคสนามและอบรมภาคทฤษฎี ก่อนการปฏิบัติงาน 5.จัดทำหนังสือส่งตัวและปฏิบัติหน้าที่ รปภ. ส่งหน่วยงาน 6…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ (1) เขียนข่าว บทความ และสกู๊ปข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์ (2) เขียนสคริปต์ สำหรับใช้ผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ (3) วางแผนการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน (4) ดูแลและประสานงานกับสื่อมวลชน ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (5) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย