ประเภทงาน

แสดง 71- 80 จาก 470 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: Sukhumvit 42 Rd., Prakanong, Klong Toey, Bangkok

Key Responsibilities Lead the Diabetes Business Unit team, which includes management over Sales, Marketing, Sales support, and Training functions. Develop long-term country-specific strategic plans for the Diabetes business unit and assists in the direction of resource allocations and marketing guidance Responsible for leading new product launches including: - Planning of pre marketi…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กรกฎาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตามพื้นที่สาขา

- บริหารยอดขาย - บริหารสต็อก... - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 2 กรกฎาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ทุกอำเภอ

1. รับผิดชอบในการแนะนำสินค้าแก่ร้านค้าปลีกย่อยในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง 2. รับผิดชอบในการขนส่งและกระจายสินค้าแก่ร้านค้าปลีกย่อยในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 2 กรกฎาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ทุกอำเภอ

1. รับผิดชอบในการแนะนำสินค้าแก่ร้านค้าปลีกย่อยในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง 2. รับผิดชอบในการขนส่งและกระจายสินค้าแก่ร้านค้าปลีกย่อยในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 2 กรกฎาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ทุกอำเภอ

1. รับผิดชอบในการแนะนำสินค้าแก่ร้านค้าปลีกย่อยในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง 2. รับผิดชอบในการขนส่งและกระจายสินค้าแก่ร้านค้าปลีกย่อยในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มิถุนายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ

- วางแผนกลยุทธ์ การจัดจำหน่าย ให้ได้ตามเป้าที่กำหนด - บริหารทีมขาย และดูแลสต๊อคของสาขา - กำกับดูแลการบริหารสาขา -สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจด้านดนตรีได้ดี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 พฤษภาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

-บริหารงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการทั้งหมด -บริหารและแจกงานให้กับช่างและผู้ที่เกี่ยวข้อง สนใจสมัครงาน สามารถส่งใบสมัครมาที่ pucgun@gmail.com หรือติดต่อคุณเกศ 081-871-5557

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 พฤษภาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารพลาซ่า ซอยรามคำแหง 40

1.ดูแลการจัดการอาคารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ 2.ประสานงานกับบริษัทผู้รับจ้างให้บริการต่าง ๆ ของอาคารเช่น กำจัดแมลง ลิฟต์ ระบบไฟฟ้า ฯลฯ 3.ประสานงานกับบริษัทซึ่งเป็นผู้รับเหมาช่วง ของบริษัทฯ เช่นบริษัทรักษาความสะอาด บริษัทรักษาความปลอดภัย 4.ดูแลการตกแต่ง ต่อเติม แก้ไข ภายในอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด 5.รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินส่วนกลางและสาธารณูปโภคต่างๆ ของอาคาร 6.จัดให…

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 30 เมษายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารอินทิรา ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

รายละเอียดของงาน : 1. วางแผน จัดการบริหารร้านดอกไม้ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าในการทำงาน 4. นำเสนอขายดอกไม้ ดูแลสต๊อกดอกไม้ 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 เมษายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

1. บริหาร/จัดการ website ขององค์กรในหลายๆด้าน เช่น ฟังก์ชั่น และ เนื้อหา ต่างๆ 2. ประชาสัมพันธ์ websites ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น SEO, SEM, Google Adwords 3. ดูแลและสนับสนุนงานการตลาดผ่าน Social Medias ต่างๆหรือแอพฯที่เกี่ยวข้องขององค์กรฯ เช่น Facebook, Instragram, Twitter, Line or Youtube etc. 4. ดูแลการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆของ Online Marketing 5. พัฒนางานให้เกิดประโยชน์อยู่เสมอ …