ประเภทงาน

แสดง 461- 470 จาก 470 รายการ

เงินเดือน: 50,000
อัพเดท: 1 ธันวาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 ธันวาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 4 ตุลาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ

ดูแลบริหาร จัดการ ประสานงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 สิงหาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 90

รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับการขายทั้งหมด รวมถึงดูแลกระบวนการปฏิบัติงานของทีมขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย,รายได้ และผลกำไรสูงสุด โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมขาย วางแผนกลยุทธ์ทางการขาย สนับสนุน และกระตุ้นทีมขายให้เป็นเลิศด้านการขาย ประเมิน และควบคุมแผนงานขาย เพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อให้มีรายได้ทะลุเป้าขายที่กำหนด