ประเภทงาน

แสดง 11- 20 จาก 469 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: พัทยา - หนองปรือ

1. การจัดโครงสร้างของฝ่ายตลาดและฝ่ายขาย 2. การวิเคราะห์คู่แข่งขันและสภาวะของตลาด 3. การกำหนดเป้าหมายยอดขาย 4. การวางแผนและการวางกลยุทธ์ทางการตลาด 5. การบริหารทีมตลาดหรือทีมขาย 6. การแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการขาย 7. ดูแลรักษาฐานลูกค้าของบริษัท สรุปรายงานการพบลูกค้า การขาย แผนการทำงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: พัทยา - หนองปรือ

ที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการเงิน โดยหน้าที่หลักคือเป็นผู้ดำเนินการวางแผนการเงินให้ลูกค้าอย่างครบวงจรตั้งแต่ปัจจุบัน และอนาคต โดยการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกค้าให้มั่งคั่ง เกิดสภาพคล่องทางการเงิน ปลอดหนี้สินอีกด้วย

เงินเดือน: 55,000
อัพเดท: 25 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงใหม่

ทำงานวันจันทร์-สุกร์หยุดเสาร์-อาทิย์ ดูแลควบคุม บริหารทีมขายและพัฒนาบุคลากร

เงินเดือน: 18,000
อัพเดท: 25 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงใหม่

ทำงานประจำออฟฟิตเข้างาน09.00-17.00หยุดเสาร์อาทิตย์ มีหน้าที่ในการช่วยกำกับดูแลทีมในหน่วยงาน วางแผนและบริหารการขายของทีมงาน

เงินเดือน: 18,000
อัพเดท: 8 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงใหม่

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 เมษายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: 363 ม.5 อาคารทวีพรรณชั้น3 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

-งานประจำทำในออฟฟิศ -ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ หยุด วันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ -เวลาทำงาน 9.00-17.00 น. -ทำงานเกี่ยวกับการดูแลบริหารบุคลากรและวางแผนการตลาดให้กับทีมงานในออฟฟิศ -ทำหน้าที่ฝึกอบรม พัฒนา และให้ความรู้กับทีมงาน -ติดต่อประสานงานและช่วยเหลืองานผู้จัดการในสาขา -งานเอกสารต่างๆที่ใช้ในการทำงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 เมษายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลำลูกกา

ดูแลงานด้านการตลาด

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 17 มีนาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตึก แอมเพิล บางนา

ผู้จัดการ รายละเอียดตำแหน่ง ลักษณะงาน - สร้างทีมงานและขยายทีมงาน - ฝึกอบรมให้ความรู้เเก่ทีมงาน - จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทีมงาน - กำกับดูแลทีมงาน - วางแผนเกี่ยวกับการขายและบริหารผลงานของทีม คุณสมบัติ ปวส-ป.ตรี อายุ 22-45 ปี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ขยัน กระตือรือร้น รักงานบริการ มีจุดยืนในชีวิตที่เเน่นอน มีความมุ่งมั่น พร้อมช่วยเหลือทีม หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ ไม่จ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ เลขที่ 39 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แขวงดอกไม้

1. บริหารการขาย และทีมขายให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้ายหมาย ให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ามากขึ้นและสร้างความพอใจในตัวสินค้า 2. ขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม วางแผนและระบบการขายที่ให้ลูกค้าเชื่อมั่นและไว้วางใจเพื่อการติดต่อซื้อขายในระยะยาว 3. เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน-หลังการขาย 4. หากลยุทธ์เพื่อกระตุ้นการขายแต่ละไตรมาสกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วน…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงแรมหัวช้างเฮอริเทจ

- จัดทำ Marketing Communication Plan - การประชาสัมพันธ์ การแถลงข่าว การติดต่อกับ PR Agency สามารถเขียนข่าวได้บ้าง มีประสบการณ์ติดต่อกับสื่อ และนักข่าว - ดูแลเรื่อง Brand ภาพลักษณ์ ขององค์กร - การโฆษณา ติดต่อ Advertising Agency เพื่อ Brief งาน - สื่อโฆษณา Media ต่างๆ มีความรู้เรื่องสื่อไหนที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ มีประสิทธิภาพ เหมาะกับการสื่อสาร ภายได้ Budget ที่จำกัด - ประสานงานเรื่…