ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 463 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 ตุลาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Sindhorn Building 1St, Floor 10

Qualifications: - Male , Female age 28-39 years old - Bachelor’s degree in related fields - Have knowledge of Insurance , personal tax and other financial - Good Attitude - Good Communicate Job Requirements: - Well-developed relationship skills. - Ability to work independently - Able to formulate a vision for the future of the organization and communicate it to others. - Abili…

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 20 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: 9/11 อาคาร ยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 1 ถ.รามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250

-มีความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนContent -มีความรู้เเละเข้าใจ Online Marketing บน Platform ต่างๆ Facebook Ads , Instagram , Line OA , Google Ads -สามารถยิงโฆษณาทาง Facebook , Google ให้สอดคล้องกับคลินิกได้ -ติดต่อประสานงาน และ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง -จัดทำโปรโมชั่น เเละ เเคมเปญ ประจำเดือน -ให้ข้อมูลลูกค้าทางด้านOnline

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Ample Tower บางนา

-บริหารทีมงานฝ่ายการตลาด -จัดสอนและฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่ -ดูแลและควบคุมประสิทธิภาพ -ตั่งเป้าหมายและสนับสนุนทางการตลาด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: พัทยา - หนองปรือ

1. การจัดโครงสร้างของฝ่ายตลาดและฝ่ายขาย 2. การวิเคราะห์คู่แข่งขันและสภาวะของตลาด 3. การกำหนดเป้าหมายยอดขาย 4. การวางแผนและการวางกลยุทธ์ทางการตลาด 5. การบริหารทีมตลาดหรือทีมขาย 6. การแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการขาย 7. ดูแลรักษาฐานลูกค้าของบริษัท สรุปรายงานการพบลูกค้า การขาย แผนการทำงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: พัทยา - หนองปรือ

ที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการเงิน โดยหน้าที่หลักคือเป็นผู้ดำเนินการวางแผนการเงินให้ลูกค้าอย่างครบวงจรตั้งแต่ปัจจุบัน และอนาคต โดยการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกค้าให้มั่งคั่ง เกิดสภาพคล่องทางการเงิน ปลอดหนี้สินอีกด้วย

เงินเดือน: 55,000
อัพเดท: 25 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงใหม่

ทำงานวันจันทร์-สุกร์หยุดเสาร์-อาทิย์ ดูแลควบคุม บริหารทีมขายและพัฒนาบุคลากร

เงินเดือน: 18,000
อัพเดท: 25 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงใหม่

ทำงานประจำออฟฟิตเข้างาน09.00-17.00หยุดเสาร์อาทิตย์ มีหน้าที่ในการช่วยกำกับดูแลทีมในหน่วยงาน วางแผนและบริหารการขายของทีมงาน

เงินเดือน: 18,000
อัพเดท: 8 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงใหม่

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 พฤษภาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Utopia Central

- Minimum 5 year experience in field

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 เมษายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: 363 ม.5 อาคารทวีพรรณชั้น3 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

-งานประจำทำในออฟฟิศ -ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ หยุด วันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ -เวลาทำงาน 9.00-17.00 น. -ทำงานเกี่ยวกับการดูแลบริหารบุคลากรและวางแผนการตลาดให้กับทีมงานในออฟฟิศ -ทำหน้าที่ฝึกอบรม พัฒนา และให้ความรู้กับทีมงาน -ติดต่อประสานงานและช่วยเหลืองานผู้จัดการในสาขา -งานเอกสารต่างๆที่ใช้ในการทำงาน