ประเภทงาน

แสดง 81- 90 จาก 180 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 ธันวาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

มีความรู้เพื้นฐานด้านการอ่านแบบ,เขียนแบบ และสามารถใช้โปรแกรม Auto cad ไ้ด้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 พฤศจิกายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯและต่างจังหวัด

ดูแลประสานงานด้านเทคนิคของอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคม

เงินเดือน: 17,000
อัพเดท: 8 พฤศจิกายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 5

ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า ควบคุมการสร้างในสาขา วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ค้นคว้า วิเคราะห์ ทดสอบ หรือหาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 20 ตุลาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: จอมเทียน พัทยา

ติดตั้งระบบไฟฟ้าเกี่ยบกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต เดินสายไฟฟ้า, ติดตั้ง เน้นเพื่อการบำรุงรักษาเท่านั้น

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ตุลาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ตุลาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 ตุลาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 กันยายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงาน ถนนรามคำแหง 140

ออกแบบระบบ VDO DOOR PHONE ITALY, HOME AUTOMATION U.S.A. ช่วยเหลืองานขาย ดูแลงานติดตั้ง ทดสอบระบบ สางงานลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 พฤศจิกายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดสระแก้ว

- ตรวจสอบและจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำปี - ประสานงานกับหน.หน่วยไฟฟ้าบำรุงรักษาและติดตามผลการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า - ประเมินผลการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำเดือน เทียบกับแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า นำเสนอผู้บังคับบัญชา - วิเคราะห์ / ปรับปรุงแนวทาการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 ตุลาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไม่ระบุ

วิศวกรไฟฟ้า